ชีวิตจริงของอินเทอร์น : AAR หาสัญญาณชีพของการจัดการความรู้


หลังจากที่เริ่มงานจัดการความรู้กับหน้างานที่โรงเรียนมาครบ ๑ เดือนเต็มในวันนี้ก็ได้พบว่า เป้าหมายแรกที่ได้ตั้งไว้ คือ เดือนแรก มุ่งสร้างความเข้าใจในกระบวนวิธี และ มีการทดลองนำทักษะของการจัดการความรู้ไปใช้ในหน้างานจริง นั้น ประสบความสำเร็จด้วยดี

อาการที่สังเกตได้ชัดว่ามีสัญญาณชีพของวงจรการจัดการความรู้เกิดขึ้นในโรงเรียนแล้ว ก็คือ ในวาระแรกของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่คณะกรรมการปฏิบัติการโรงเรียนเกือบทุกคนนำมาเล่า และมาเร้าพลังของกันและกันก็คือ เรื่องของการจัดการความรู้ และกิจกรรมการ ลปรร. ที่เกิดขึ้นกับส่วนงานต่างๆ

ที่น่ายินดีก็คือทุกคนเห็นจากการปฏิบัติด้วยตนเองแล้วว่า การ ลปรร. เป็นเครื่องมือที่เหมาะกับองค์กรของเรา ทั้งช่วยให้ทำงานได้อย่างราบรื่น ช่วยให้ได้เห็นศักยภาพของคน และยังเป็นการนิเทศงานไปในตัวที่ไม่ต้องมีผู้รู้มาบอกมาสอน แต่เป็นการใช้พลังของการ ลปรร.ในบรรยากาศที่เป็นมิตรต่อกัน และทุกคนมีความเท่าเทียมกัน มาช่วยยกระดับความรู้ของกลุ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง จึง“เป็นการเรียนที่ไม่มีการสอน ไปบนการปฏิบัติจริง ”

ข้อความต่อไปนี้เป็นเรื่องที่คุณครูหนึ่ง – ศรัณธร สรุปงานจัดการความรู้ที่เกิดขึ้นกับช่วงชั้นอนุบาล ในช่วง ๑ เดือนที่ผ่านมา เพื่อขอสมัครเข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน "KM Applications: World Bank & Thailand Experience Sharing" ที่จะจัดให้มีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้มาแสดงให้เห็นภาพดังที่กล่าวไว้ในข้างต้น

หน่วยงานท่านประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ (KM) ในงานอย่างไร

ในส่วนงานอนุบาลได้นำการจัดการความรู้มาใช้ในการประชุมทั้งในการประชุมรวมและการประชุมระดับชั้น ในรูปแบบของ "เรื่องเล่า" จากประสบการณ์ทั้งในแง่ของการเรียนการสอน การสนับสนุนและพัฒนานักเรียน และการประสานงานกับผู้ปกครอง และเก็บองค์ความรู้ไว้ในระบบ ICT (Intranet) ของโรงเรียนซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลและขุมความรู้ในลักษณะเปิดกว้างที่ครูทั้งโรงเรียนสามารถเข้ามาอ่านและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้อีกทางหนึ่ง

ผลสำเร็จ คือ

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำวันของครูผู้สอน สังเกตได้ว่า พฤติกรรมของครูเปลี่ยนไปมีความกระตือรือร้นในการที่จะจดบันทึกความรู้ของตนเองในแต่ละวัน และนำความรู้ที่ตกผลึกนั้นมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนครูด้วยกันทั้งในระดับสายชั้นและข้ามสายชั้น นำองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง และเก็บองค์ความรู้ใหม่ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงประชุม ซึ่งจัดให้มีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

ปัจจัยที่มีส่วนช่วยให้เกิดความสำเร็จดังกล่าวมีอะไรบ้าง

ครูกลุ่มใหญ่มีพลังในการเรียนรู้และพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง พัฒนาศิษย์ และพัฒนาองค์กร ครูเห็นคุณค่าและความสำคัญของการจัดการความรู้ เห็นต้นแบบในการจัดการความรู้ที่ปฏิบัติได้จริง ไม่เป็นเพียงแค่ทฤษฎี

ท่านประสบปัญหาใดบ้างในการนำการจัดการความรู้ (KM) ไปใช้ในงานของท่าน พบว่า

ยังมีบุคลากรบางส่วนยังไม่เปิดใจเรียนรู้ อาจเนื่องมาจากยังขาดความเข้าในกระบวนการและยังไม่เห็นประโยชน์ที่แท้ของการจัดการความรู้

เป้าหมายในเดือนที่สองของปฏิบัติการ คือ การสร้างการ ลปรร.ที่มาจากการปฏิบัติจริง ให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามตอนต่อไปได้ที่นี่ค่ะ
หมายเลขบันทึก: 77421เขียนเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2007 07:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 10:20 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)

แอบมาอ่าน บันทึกครูใหม่ หลายบันทึกแล้ว แอบมาเม้นในบันทึก

เพราะอยากตกผลึกความคิดด้วยนะครับ 

ชักอยากจะรู้แล้วล่ะค่ะว่าเมื่อคุณตาหยูอ่านบันทึกนี้จบแล้ว จะเกิดอาการตกผลึกทางความคิดอย่างไรบ้าง
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี