Hiker

เราๆ ท่านๆ คงจะชื่นชอบ หรือชิงชังการออกกำลัง หรือการทำงานจนเหงื่อไหลไคลย้อยกันบ้างไม่มากก็น้อย วันนี้มีข่าวดีสำหรับผู้ชายที่ชอบออกกำลัง หรือทำงานจนเหงื่อออกครับ…

อาจารย์แคลร์ วายอาร์ท นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียทำการทดลองในนักศึกษาปริญญาตรีผู้หญิง 48 ท่าน อายุเฉลี่ย 21 ปี

อาจารย์วายอาร์ททดลองให้สาวๆ สูดดมสารเคมีในกลิ่นเหงื่อผู้ชาย 20 ฟอด หรือสูดเข้าไป 20 ครั้ง (sniff) พบว่า ผู้ชายอาจจะมี "ฟีโรโมน (pheromone)" ที่ออกมากับเหงื่อ

ถึงตรงนี้… ท่านผู้อ่านอาจจะสงสัยว่า "ฟีโรโมน" นี่มันอะไร เคยได้ยินแต่ฮอร์โมนนี่นา

ร่างกายคนเราสร้างสารเคมีเพื่อทำการ "สื่อสาร" ระหว่างเนื้อเยื่อต่างๆ ภายในร่างกาย

สัตว์หลายชนิดมีการปล่อยสารคล้ายฮอร์โมนออกมาเหมือนกัน ทว่า… ออกฤทธิ์ภายนอกร่างกาย หรือไปออกฤทธิ์กับสัตว์ตัวอื่น

ฟีโรโมนออกฤทธิ์ภายนอกโดยไปทำให้สัตว์เพศตรงข้ามเกิดปฏิกริยาตอบสนอง เช่น กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวทางเพศ ความต้องการผสมพันธุ์ ฯลฯ

อาจารย์วายแอทท่านทดลองให้นิสิตนักศึกษาสาวๆ "ดม" กลิ่นสารเคมีในเหงื่อผู้ชาย ซึ่งมีอนุพันธ์ (derivative) หรือผลพลอยได้จากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของฮอร์โมนเพศชาย

ฮอร์โมนเพศชาย (testosterone) มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสารแอนโดรสทาไดอีโนน (androstadienone) ขับออกทางเหงื่อ น้ำลาย และอสุจิ

ผลการทดลองพบว่า กลิ่นเหงื่อผู้ชายมีส่วนทำให้สาวๆ อารมณ์ดีขึ้น มีความตื่นตัวทางเพศมากขึ้น (วัดอย่างไรท่านไม่ได้บอกมา) หายใจแรงและเร็วขึ้น ชีพจรเพิ่มขึ้น ความดันเลือดเพิ่มขึ้น

ผลการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนี้เริ่มต้นที่ 15 นาที และมีส่วนทำให้ฮอร์โมนตอบสนองในผู้หญิง (cortisol) สูงต่อไปได้พักหนึ่งจนถึง 1 ชั่วโมง

ใครอยากมีเสน่ห์คงต้องออกกำลัง ออกแรง หรือทำงานให้เหงื่อออกกันบ้างละ…

    ข่าวประกาศ:                                     
  • เนื่องจากผู้เขียนมีงานมาก และอินเตอร์เน็ตโรงพยาบาลช้ามากๆ คงจะตอบปัญหาทางบล็อกไม่ไหว
  • ขอความอนุเคราะห์ท่านที่มีโรคภัยไข้เจ็บ โปรดปรึกษาหมอ หรือบุคลากรสุขภาพใกล้บ้านท่าน เช่น อนามัย พยาบาล เภสัชกร ฯลฯ แทนครับ

    แหล่งที่มา:                                      

  • ขอขอบพระคุณ (thank / courtesy of) > Will Dunham. For women, nothing’s like the smell of men’s sweat. > [ Click - Click ] > http://today.reuters.com/news/articlenews.aspx?type=scienceNews&storyID=2007-02-07T224418Z_01_N07442693_RTRUKOC_0_US-MEN-SWEAT.xml&pageNumber=0&imageid=&cap=&sz=13&WTModLoc=NewsArt-C1-ArticlePage2 > February 8, 2007. // source: Journal of Neuroscience.
  • ขอขอบพระคุณ > โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี + อาจารย์เทวินทร์ อุปนันท์ IT + พต.ศรัณย์ มกรพฤฒิพงษ์ + กองรังสีกรรม > สนับสนุนทางเทคนิค + อินเตอร์เน็ต.
  • ขอขอบพระคุณ > ศูนย์มะเร็งลำปาง + อาจารย์ ณรงค์ ม่วงตานี และอาจารย์เทพรัตน์ บุณยะประภูติ IT + กลุ่มงานรังสีวินิจฉัย > สนับสนุนทางเทคนิค + อินเตอร์เน็ต.
  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ จัดทำ > ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐.
  • เชิญอ่าน "บ้านสาระ" ที่นี่ > http://gotoknow.org/blog/talk2u