GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

กลุ่มจังหวัดในการประเมินรางวัลพระราชทาน

  (ทดลองส่ง)  ในปีการศึกษา 2549  สพฐ.ได้แบ่งกลุ่มจังหวัดในการประเมินรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 กลุ่ม สำหรับกลุ่มที่ 6 ประกอบ ด้วย จังหวัดลพบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี (รวม 7 จังหวัด)  โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลพบุรี เขต 1 เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 76952
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)