GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ระบบการเรียนรู้

การจัดการระบบการเรียนรู้
การจัดระบบการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา  เน้นให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง  คนดี และมีความสุข  ตามวิสัยทัศน์   พันธกิจและเป้าประสงค์ของสถานศึกษา และได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  http://edkorat1.info

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 76878
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)