คำนาม  คือ คำที่ใช้เรียกชื่อ คน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่ต่างๆ  เช่น เรียกชื่อคน สมชาย   เรียกชื่อสิ่งของ โต๊ะ    เรียกชื่อสัตว์ แมว  เรียกสถานที่ โรงเรียน