วันนี้ครูอ้อยมีเวลามากกับการตรวจเช็คการตอบบันทึกของตนเอง    ส่วนใหญ่การตรวจเช็คบันทึกใน G2K  ครูอ้อยจะตรวจใน yahoo.com  ที่จะเห็นชัดเจนว่ามีสมาชิกท่านใดตอบบันทึก  หรือแสดงความคิดเห็นในบันทึก
แต่วันนี้...ครูอ้อยทัศนศึกษาเข้าไปในป้ายคำหลัก  "ครูอ้อย"  ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบันทึกที่ครูอ้อยเขียนขึ้นมาเอง 
แต่.....ครูอ้อยก็ต้องตกใจที่บันทึกของท่านผู้รู้ท่านหนึ่ง  เขียนบันทึกพาดพิงถึงครูอ้อยโดยตรง  และใส่คำว่า  " ครูอ้อย "  ในป้ายคำหลักด้วย  ....เหตุนี้เอง  ครูอ้อยจึงได้รู้ว่า.....ท่าน ดร.แสวง  รวยสูงเยิน  เขียนบันทึกถึงครูอ้อย...
ครูอ้อยไม่เคยเข้าไปอ่านบันทึกนี้เลย  บันทึกเรื่องนั้นเขียนโดยท่าน ดร.แสวง  รวยสูงเนิน  บันทึกชื่อ  เมื่อผมเป็นคุณ “อำนวย” ในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของลูก    ครูอ้อยพบกับสมาชิกเข้ามาอ่านมากมาย  รวมทั้งท่าน  ขจิต  มิตรรักของครูอ้อย  ที่กรุณาตอบแทนครูอ้อย 
นี่เป็นประสบการณ์หนึ่งที่ทำให้ครูอ้อยและหลายๆท่านรู้ว่า  ประโยชน์ของป้ายคำหลักนั้นมีมากมายในกรณีที่ครูอ้อยกล่าวมา 
และอีกประการหนึ่งก็คือ....การตั้งชื่อบันทึกที่เชิญชวนให้แวะเข้าไปอ่านนั้น ...มีหรือไม่ 
ครูอ้อยสังเกตและพบว่า...หากครูอ้อยมีความต้องการอย่างแรงกล้าให้ท่านผู้อ่านเข้ามาอ่านทันที  จะต้องตั้งชื่อให้มีคำว่า  " ครูอ้อย "  อยู่ด้วย  และก็ประสบกับความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ด้วยทุกครั้ง