4 ก.พ.2550  ถือเป็นวันเริ่มต้น อันที่จริงได้เขียนเรื่องเรือน่านมาไว้ก่อนหน้า แต่ไปเขียนไว้หลายที่ หลายแห่ง

                      เมื่อเราเรียนรู้เรื่องการจัดการความรู้แล้ว ควรทำให้ผู้สนใจเรียนรู้ร่วมได้สะดวกขึ้น  เช่น การก่อเกิดฝ่าย เขียนไว้ที่ GoToNan - http://gotoknow.org/blog/gotonan/70908

                     วันนี้ขอถือเอาฤกษ์ลงมือจัดทำบันทึกไว้ที่นี่  ตั้งใจจะไปรวมรวมข้อเขียนที่ผ่านมาไว้ที่นี่  และทีเกี่ยวข้องที่ท่านอื่น ๆ เขียนไว้เพื่อความสะดวกในการเรียนรู้ของทุกท่าน 

                     หากมีท่านมาเยี่ยมชมมีข้อคิด คิดเสนอแนะ กรุณาได้ลงข้อความไว้ด้วย  เพื่อการพัฒนาต่อไป ขอขอบพระคุณมาล่วงหน้า ณ โอกาสนี้ครับ