ต่อจากบันทึก ข้อสังเกตุ...(1)  การดูความสัมพันธ์ระหว่างค่าฮีมาโตคริต (HCT) ที่มักจะเป็น 3 เท่าของค่าฮีโมโกลบิน(HGB) เสมอๆ ก็ยังมีกรณีที่น่าสนใจอีกค่ะ....เช่น...

กรณี... HCT > 3 HGB  ร่วมกับมี RBC flag ดังตัวอย่างรายงานผลในภาพนี้ 

เรามักจะพบได้ในรายที่ผู้ป่วยเป็นธาลัสซีเมียชนิดฮีโมโกลบินเอช (HbH disease) ซึ่งเมื่อตรวจดูสเมียร์เลือด  จะพบเม็ดเลือดแดงผิดปกติดังภาพ

หากทำการย้อมสีพิเศษ ก็จะพบตะกอนในเม็ดเลือดแดงที่เรียกว่า Inclusion body ดังภาพ

ยังค่ะ ยังไม่พอ  หากนำเลือดผู้ป่วยไปทำการทดสอบแยกชนิดของฮีโมโกลบินด้วยการวิ่งในกระแสไฟฟ้า (Hemoglobin electrophoresis)  ก็จะพบแถบฮีโมโกลบินที่วิ่งเร็วกว่าตัวอื่นๆ ทำให้ช่วยยืนยันการวินิจฉัยได้ว่าเป็นธาลัสซีเมียชนิดนี้ค่ะ

เพียงเริ่มต้นที่ข้อสังเกตของค่าดัชนีเม็ดเลือดแดง  และติดตามดูผลการทดสอบทางโลหิตวิทยาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  ก็ช่วยให้ความรู้ในประเด็นนี้ถูกเติมเต็มได้ครบถ้วนค่ะ