โปรด ( อ่านบันทึก 1 ) และ ( อ่านบันทึก 2 ) สำหรับการเชื่อมโยงเนื้อหาที่สมบูรณ์ครับ

วันนี้ก็ถือเป็นการลองของ เรียกน้ำย่อยในกิจกรรม โสกัน วันพฤหัส ครั้งที่ 2 โดยหัวเรื่องที่ปรับเปลี่ยนคำเล็กน้อยเพื่อให้ดูกว้างมากขึ้น คือ การพัฒนาประสิทธิภาพของศูนย์ฯ ใช้เทคนิคการระดมสมอง เพื่อจัดทำแผนภูมิความคิด

ก่อนเริ่มเข้ากิจกรรมหลังได้มี กิจกรรมอบอุ่นสมอ ง ที่ถามว่า ขวดเปล่า 1 ขวด เอาไปใส่น้ำแล้วทำอะไรได้บ้างอีก เพื่อกระตุ้นความคิด คำตอบทั้งหมด คือ ทำระเบิดขวด , นวดแป้ง, ทับกระดาษ, ใส่นกกระดาษ, แจกัน, ทำรั้ว, เลี้ยงปลากัด, ขาย, ดองสิ่งมีชีวิต, ใส่น้ำสำหรับกรวด, กระเป๋าน้ำร้อน, เลี้ยงพืช, วางยากันยุง, อาวุธ , เขียนลายขาย, เทียบเสียงดนตรี

Chart กิจกรรมอบอุ่นสมอง

 

จากนั้นก็เริ่มกิจกรรมหลัก โดยสรุปสาระตามลำดับความสำคัญได้ 4 โจทย์ใหญ่ คือ

  1. ระบบงาน
  2. คน
  3. สิ่งแวดล้อม
  4. งบ

Chart แผนภูมิความคิด

<table border="0" align="center"><tbody>

 

 แผนภูมิทั้งหมด

 

 

 ระบบงาน

 

 

 คน

 

 

 สิ่งแวดล้อม

 

 

 งบ

 

</tbody></table></span></span><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">โดยเรากำหนดจะแปลแผนภูมิความคิดในส่วนแรก คือ ระบบงานสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศให้ได้ในประมาณวันพฤหัสที่ 15 กพ 50 (โสกัน วันพฤหัส ครั้งที่ 3 )</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ส่วน AAR ได้ออกแบบฟอร์มซึ่งจะเก็บมาเล่าภายหลังนะครับ</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center">ภาพกิจกรรม</p><table border="0" align="center"><tbody>

                   

 บรรยากาศดีมากครับ ทั้งกินผลไม้ ทั้งดื่มน้ำสำรอง

 

</tbody></table></span><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>KPN