ลุงหน่องจะเรียนต่อ ป.ตรี คณะเกษตร พี่หนึ่งจะเรียนวิศวะ