ประวัติของ ดร. เสรี  พงศ์พิศมีอยู่ในเว็บไซต์ของท่าน   www.phongphit.com   ท่านเป็นนักเขียนและนักพูดที่ผมชื่นชอบ  เรียนปริญญาตรี - โท - เอก ด้านปรัชญา   โดยจบปริญญาตรี - โท จากโรม  และเอกจากมิวนิค

          ผมรู้จักท่านครั้งแรกเมื่อกว่า 10 ปีมาแล้ว   เมื่อ ดร. บุญรักษ์  บุญญะเขตมาลา  ผอ.ฝ่ายความสัมพันธ์ข้ามชาติของ สกว. เชิญท่านมาทำหน้าที่ผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัย 10 ยอดนักคิดของไทย   ผมสรุปในภายหลังว่า ดร. เสรี เองนั่นแหละเป็นยอดนักคิดคนหนึ่งของไทย

         ผมชื่นชมว่าท่านไม่ใช่แค่เป็นนักคิด  นักปรัชญา เท่านั้น   แต่ยังเป็นนักริเริ่มสร้างสรรค์ตัวยง   ผลงานที่ผมชื่นชมมีมากมาย เช่น การก่อตั้งและบริหารมูลนิธิหมู่บ้าน   โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต (www.rulife.net) เป็นต้น

วิจารณ์  พานิช
 1 ม.ค.50
วันขึ้นปีใหม่