การทดสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหลายปัจจัยค่ะ ที่เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการทดสอบ  แต่ที่ดิฉันคิดว่าสำคัญที่สุด ณ ตอนนี้ นั่นก็คือ สภาพแวดล้อม ในการทดสอบ ซึ่งความสำคัญอยู่ตรงที่ สภาพแวดล้อมที่เสมือนจริงมากที่สุด ค่ะ

    สภาพแวดล้อมสำหรับการทดสอบ สำหรับการทดสอบ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ที่บอกว่าต้องเหมือนจริงนั้น คือต้องมองจากการใช้งานในสภาพการทำงานจริงของผู้ใช้ระบบนั้นๆ ค่ะ  ซึ่งขอยกตัวอย่างในกรณีเป็น Web Application ดังนี้ค่ะ

  • ความพร้อมของ Software ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะนำมาใช้งานกับระบบที่พัฒนาขึ้น เช่น ระบบปฏิบัติการ และ โปรแกรม  Microsoft  Internet Explorer เป็นต้น 
  • ความพร้อมของข้อมูล
  • ความพร้อมของ Hardware ไม่ว่าจะเป็น สเปคของเครื่อง Client และเครื่อง Server
  • หากระบบจะต้องมีการ interface กับระบบอื่น ๆ ก็ควรทำการ config ระบบให้เสมือนจริงมากที่สุด
  • ความเร็วของ network
  • เป็นต้นค่ะ

     คือว่ากันง่าย ๆ ทำให้เสมือนจริง ใกล้เคียง 100 % มากที่สุด เพื่อให้การทดสอบ สมบูรณ์ที่สุด และทดสอบการทำงานว่ามีปัญหาระหว่างการใช้งาน ในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง หรือไม่ หากมีก็สามารถที่จะหาสาเหตุว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น เป็นปัญหาที่เกิดจาก Application ที่พัฒนาหรือ เกิดจากระบบ network หรือโปรแกรมที่ใช้งานร่วมกับ Application นั้น ๆ ค่ะ

     การทดสอบนั้น มีเป้าหมายค้นหาปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการใช้งานจริง และทำการแก้ไขให้สมบูรณ์มากที่สุด เพื่อลดความผิดพลาดในการนำระบบไปใช้จริง เพราะอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายที่ไม่คาดคิดได้ ยิ่งสำหรับองค์กรทางธุรกิจ ซึ่งมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนธุรกิจนั้น ต้องให้ความสำคัญอย่างมากค่ะ หากปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อลูกค้า ถือได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่เดียวค่ะ