วันนี้เราสองคน ครูเกษร กับครูกวางเป็นตัวแทนจากอำเภอเชียรใหญ่ ให้มาทำหน้าที่เป็นคุณลิขิต เข้ารับการอบรมเรื่องการเขียน Blog นับว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับพวกเราที่อาจจะล้าหลังกว่าคนอื่นสักหน่อย เนื่องจากความไม่เข้าใจ หาแล้วแต่หาไม่เจอ วันนี้เราได้มีโอกาสเรียนรู้แล้ว และกำลังจะดำเนินงานเรื่อง KM ให้กับ 37 หมู่บ้านของอำเภอเชียรใหญ่ ของงบประมาณ 2550 อยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆจากเพื่อนๆชาว Blog ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากทุกท่านเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการทำงานด้วยความยินดียิ่ง แล้วค่อยพบกันในบันทึกหน้า