ตอนที่แล้ว ผมเล่าเรื่อง "ต่อหัวเสือ" ไว้ ที่นี่ ครับ...เขียนเรื่องจาก Tacit Knowledge เลยนะครับ ไม่ได้เปิดตำรา จะมีแต่เพียงหาภาพมาประกอบเท่านั้นเอง...

   คราวนี้มาเล่า...ถึงคู่แฝดของ ต่อหัวเสือบ้าง...ได้แก่ "ต่อหลุม"

   ต่อหลุมนี่ ชื่อ วิทยาศาสตร์เขาเรียกว่า, Vespa tropica (Linnaeus, 1758) ชื่อนี้พ้องกับอีกชื่อหนึ่งคือ Vespa cincta Fabricius, 1775 ครับ

   ถ้าเป็นนักอนุกรมวิธาน ก็จะต้องใช้ภาพด้านล่างนี้แยกความแตกต่างระหว่างต่อหลุมกับต่อหัวเสือครับ.. (ยืมภาพจาก http://cyberquebec.ca/
entomologie/Vespa_tropica.JPG
)

ต่อหลุม Vespa tropica 
 

   สังเกตว่า เจ้าต่อหลุมนี้จะมีปล้องสีส้มที่ท้องเพียงปล้องเดียวครับ ขณะที่เจ้าต่อหัวเสือมีปล้องสีส้มสองปล้องครับ...โดยปกติเจ้าต่อหลุมนี่จะมีขนาดใหญ่กว่าต่อหัวเสือนะครับ...ขนาดลำตัวโดยทั่วไปยาว

   มีภาพสวยๆ มาให้ชมกันอีกแล้วครับท่าน...ไม่คิดว่าแมลงที่น่ากลัว..จะถ่ายภาพออกมาได้สวยขนาดนี้ ภาพนี้ยืมมาจากที่นี่ครับ http://www.treknature.com/gallery/Asia/India/photo87929.htm

Vespa tropica ต่อหลุม

   ต่อหลุม ปกติจะสร้างรังในโพรงดินครับ ต่างจากต่อหัวเสือที่จะสร้างรังตามต้นไม้หรือบ้านเรือนนะครับ...

   ลองไปชมบ้านของพวกต่อกันบ้างครับ

รังต่อครับ (ต่อทั่วไป) 
 

ขอบอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพ

  1. http://www.muenster.org/hornissenschutz/directory.htm

 

BeeMan

BeeMan