ความเห็น 140407

"ต่อ" ต่อจากตอนที่แล้ว : ต่อหลุม

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณ P ที่มาเยี่ยมเยียนครับ
  • ภาพขึ้นหมดแล้วครับ
  • ผิดพลาดด้านเทคนิคเล็กน้อย