ในสมัยที่อยู่กรุงเทพ ซึ่งก็เกือบ 19 ปีมาแล้ว ผมมักแวะเวียนตามร้านหนังสือเพื่อหาซื้อหนังสือมาอ่านอยู่เป็นประจำ มีอยู่วันหนึ่งผมซื้อหนังสือเล่มหนึ่ง ซึ่งก็จำไม่ได้แล้วว่า ชื่อหนังสืออะไร ใครเป็นผู้แต่ง แต่พร้อมกับหนังสือเล่มนั้น ร้านแถมที่คั่นหนังสือให้ด้วยแผ่นหนึ่ง น่าแปลกที่ผมกลับจดจำถ้อยคำที่เขียนไว้ในที่คั่นหนังสือนั้นได้อย่างแม่นยำจนถึงปัจจุบัน มันถูกเขียนว่า

 “การพิสูจน์ตนเองที่ดีนั้น อาศัยเวลาและการกระทำ มิใช่คำอธิบายและเหตุผล” อ.อาลัม