พ่อสถานเดินโผล่ออกมาจากสวน –ที่จริงไม่อยากเรียกสวน เพราะมันเป็นป่าใหญ่ชุ่มเย็น ซึ่งในนั้นมีทั้ง สวนป่าของไม้ที่ปลูกสร้างขึ้น นาข้าว สวนผัก คอกปุ๋ยหมัก สวนไม้ผล แปลงยูคา ไม้สมุนไพร ป่าโบราณที่เพียงแต่รักษาไว้สืบทอดมาตั้งแต่ปู่ย่าตายาย แอ่งปลาตามธรรมชาติ บ่อน้ำซึมน้ำซับตามธรรมชาติ และเสาไฟแรงสูงของไฟฟ้าผ่านที่ดินผืนนี้ด้วย –เมื่อดิฉันจอดรถปากทางเข้าบ้านและสวนของพ่อสถาน

ดิฉันเอาต้นไม้มาฝาก พ่อสถานสนใจอยากจะลองปลูกต้นสาเก ทำไม พ่อก็บอกว่า ใบมันรูปร่างแปลกดีไม่เคยเห็น เอามาลองปลูกดู  จากนั้นก็ถือโอกาสขอให้พ่อสถานพาเดินชมสวนอ้อยของกลุ่ม

 “ผมรอปรับพื้นที่ที่คนอื่นจะมาสนับสนุนไม่ไหว ผมเลยขุดเองด้วยมือเท่าที่จะพอ
ทำได้ “

แรงมือพ่อสถาน ขุดพื้นที่โนนให้ราบเรียบให้เป็นทางเดิน ล้อเข็นผ่านได้ ยาวประมาณ ๓ เมตร ราบเรียบละเอียดตามวิสัยของพ่อ

 “ผมอยากทำทางเพื่อที่จะขนปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักและเศษใบไม้ลงไปใส่ในนา ที่อยู่อีกด้านของแปลง “

ป่าของพ่อสถานมีเส้นทางเดินป่าที่สวยงาม เย็นฉ่ำ และหอมกลิ่นใบไม้ ดอกไม้ป่า กลิ่นป่าตามธรรมชาติ เราเดินลอดเข้าไปในแวดวงต้นไม้ที่แสงแดดแทบจะลอดผ่าลงมาไม่ได้ เสียงนก เสียงแมลงดังเซ็งแซ่หลายเสียง รอบ ๆ  ตัว บางจังหวะก็มีลมโชยมาอ่อน ๆ  ก็พลอยทำให้เราต้องสูดลมหายใจลึก ๆ  หวาน....เป็นป่าที่งดงามไม่แพ้ที่ใด ๆ  เลย

 “มีพระแถว ๆ  นี้พาเณรมา ๔-๕  องค์มาขอชมป่า และขออนุญาตที่จะมาปักกลดที่นี่ด้วย ผมก็นิมนต์เชิญท่านไว้ทุกโอกาสที่ท่านประสงค์”

เราผ่านทางคดเคี้ยวไปมาตามเส้นทางธรรมชาติพ่อสถานชี้ให้ดูบริเวณที่อาจจะเป็นที่พัก ที่เคี่ยวน้ำอ้อยของกลุ่ม ซึ่งต้องหารือกับเพื่อน ๆ  ด้วย พ่อกล่าวเสริม จนไปถึงไร่อ้อยรวมของเรา แน่นอน ดิฉันดูไม่ออกว่า มันงามมากน้อยแค่ไหน อย่างไร รู้แต่ว่ามีต้นอ้อยขึ้นเต็มแต่ไม่สูงมากนัก

 “อ้อยงามนะ มันยาวเลื้อยไปตามดินก็มี ยิ่งด้านโน้นยิ่งงามกว่านี้ ดูสิ  ผมจะตัดต้นนี้ ดันไปได้อีกต้นหนึ่ง “   ต้นอ้อยมันพันกันเลื้อยไปยาว

พ่อสถานปอกอ้อยให้ชิม แข็ง ต้องผ่าเป็นซีกเล็กลงอีกถึงจะกัดกินได้ อ้อยหวานเจี๊ยบชื่นใจ กินแล้วหยุดไม่ได้เหมือนนโยบายประชานิยม ได้ชิมแล้วระลึกถึงอยู่ไม่วาย จากนั้นก็พากันเดินทะลุป่าไปดูบริเวณที่น่าจะปักกลดและเดินจงกรม เดินผ่านป่าที่พรรณไม้แทรกซ้อนกันอยู่ โผล่สู่บริเวณทีเป็นแปลงนา เหมือนกับเราผ่านประตูเดินโผล่เข้าไปสู่โลกกว้างสว่างไสว ....อยากเกิดเป็นลูกพ่อสถาน...