ผมได้มาอบรมวิธีการสร้าง blog ที่ศูนย์กลางการเรียนรู้ ICT แห่งชาติ World trade center ชั้น 6

เมื่อวันที่  15 พ.ย  48

        อาจารย์สอนวิธีการสร้างและใช้ blog สอนง่ายเข้าใจดี สอนเสร็จทำได้เลยแถบฟรีด้วย