Kmเมืองคอน วงเรียนรู้คุณเอื้อ(ม.ค.)

การพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นเพื่อทำหน้าที่"คุณเอื้อ"ได้อย่างสมบูรณ์

วันนี้ตอนบ่ายโมงครึ่งถึงประมาณสี่โมงเย็นจะมีการประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสร้างกระบวนการชุมชนเข้มแข็งอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน โดยใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ เพื่อเตรียมการ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน และแผนดำเนินการในปี2550 ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนประชุมนี้กำหนดไว้ทุกเดือน ตามตารางที่ทีมเลขา กศน.แนบมามีดังนี้

วันอังคารที่ 9 ม.ค. เวลา 13.30-16.30น.

วันศุกร์ที่ 9 ก.พ. เวลา 09.00-12.00น.

วันศุกร์ที่ 9 มี.ค. เวลา 09.00-12.00น.

วันจันทร์ที่ 9 เม.ย. เวลา 09.00-12.00น.

วันพฤหัสบดีที่ 17 พ.ค. เวลา 09.00-12.00น.

วันจันทร์ที่ 11 มิ.ย. เวลา 09.00-12.00น.

วันจัยทร์ที่ 9 ก.ค. เวลา 09.00-12.00น.

วันพฤหัสบดีที่ 9 ส.ค. เวลา 09.00-12.00น.

รวม 8 ครั้ง

คงต้องดูว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีใครบ้างและจะวางระบบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอย่างไร?

เป็นเวทีเรียนรู้คุณเอื้อ
ถ้าจะทำกระบวนการตามขั้นตอนง่ายๆก็อาจจะเริ่มจากแบบจำลองปลาทู

1.กำหนดหัวปลาซึ่งเป็นเป้าหมายร่วมกันของคุณเอื้อว่าจะเรียนรู้โดยมีเป้าหมายปลายทางอะไร?เมื่อครบกระบวนการในเดือน ส.ค.2550

2.กำหนดเป้าหมายรายทางในการเรียนรู้ในแต่ละเดือน

เหมือนกับการเข้าชั้นเรียน แต่เป็นชั้นเรียนที่นักเรียนร่วมกันกำหนด และเรียนรู้ร่วมกัน

บทเรียนเท่าที่นึกได้

-ความรู้ทฤษฎีที่ต้องเติมเข้ามา

-การเรียนรู้จากการกลับไปทำหน้าที่"คุณเอื้อ"

-การเรียนรู้จากการกลับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำหน้าที่คุณเอื้อกัน

-การเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน

-การเรียนรู้ด้วยกันในรายทางก่อนการประชุมในแต่ละเดือนด้วยBlog

เป้าหมายสำคัญคือ การพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นเพื่อทำหน้าที่"คุณเอื้อ"ได้อย่างสมบูรณ์

เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งเป้าหมายงาน องค์กร และตัวคุณเอื้อเอง รวมทั้งภาพรวมชุมชนและสังคม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#วงคุณเอื้อ#แก้จนเมืองนคร

หมายเลขบันทึก: 71639, เขียน: 09 Jan 2007 @ 11:56 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

พัชพอช
IP: xxx.19.97.226
เขียนเมื่อ 
          ได้มีการกำหนดเป็นแผนระยะยาวอย่างนี้ดีมากเลยอย่างไรก็ตามจะต้องฝากให้ทีมประสานความร่วมมือการพัฒนาาภาคประชาชนได้เข้าร่วมเรียนรู้ด้วยก็จะเป็นประโยชน์มากเลย