งานแก้วเจ้าจอมสัมพันธ์ ของคณะสหเวชศาสตร์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3-5 มกราคม ที่ผ่านมา

ปีนี้คึกคักไม่แพ้ปีที่แล้วครับ (ภาพบรรยากาศปีที่แล้ว)  นิสิต คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มีความสุขกับงานปีใหม่ของคณะ ซึ่งมีการแข่งขันกีฬาก่อน 2 วัน ส่วนวันที่ 3 เป็นกีฬาประเภทฮาเฮ มีการแสดงของแต่ละหน่วยงาน จับของขวัญ มอบรางวัลบุคลากรดีเด่นซึ่งได้แก่ คุณสมรถ จันดี ครับ    

    บันทึกนี้ขอเล่าด้วยภาพครับ
<p align="center"></p><table border="2" style="background-color: #ffffcc; border-width: 2px; border-color: #ffffcc"><tbody>

                       

</tbody></table>

                                                                                          บอย สหเวช
                                                                                          8 ม.ค. 50