2023-05-28 ศัพท์ น่าสับสน ชุด I - -ize


Revision I

 

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่า ถูกต้อง ในที่นี้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ของภาษา 

การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น 

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

 

Dictionary.com

ออกเสียงSuffix -ize = British - -ise

 

Dictionary of Problem Words and Expression

-ize

This suffix has aided in the creation 

of hundreds of standard words 

such as pasteurize, dramatize, sterilize and hospitalize.

Unfortunately, many weird improprieties 

have also resulted

such as powerize, concernize, and headlineize. 

 

Most verbs and adjectives 

in the language can be treated with -ize, 

but it would be well not to finalize or permanentize 

or concretize or definitize an attachment to them 

until such coinage are widely accepted.

 

Dictionary.com

USAGE NOTE FOR -IZE

The suffix -ize has been 

in common use since the late 16th century

it is one of the most productive suffixes in the language, 

and scores of words ending in -ize are in daily use.


Some words ending in -ize 

have been widely disapproved in recent years,

particularly finalize (first attested in the early 1920s)

and prioritize (around 1970). 

Such words are most often criticized 

when they become, as did these two, vogue terms

suddenly heard and seen everywhere, 

especially in the context of advertising, commerce, education, or government

forces claimed by some to have a corrupting influence 

upon the language. 

The criticism has fairly effectively suppressed 

the use of finalize and prioritize in belletristic writing

but the words are fully standard 

and occur regularly in all varieties of speech and writing,

especially the more formal types.

The British spelling, 

-iseis becoming less common in British English

especially in technical or formal writing, 

chiefly because some influential British publishers 

advocate or have adopted the American form -ize.

 

COLLINS ENGLISH DICTIONARY 

USAGE FOR -IZE

In Britain and the US 

-ize is the preferred ending for many verbs,

but -ise is equally acceptable in British English. 

 

Certain words (chiefly those not formed by adding 

the suffix to an existing word) are, however, 

always spelt with -ise in both Britain and the US

advertise, revise

 

Collins English Dictionary 

-ize or -ise

suffix forming verbs

 

1. to cause to become, resemble, or agree with

legalize.

2. to become; change into

crystallize.

3. to affect in a specified way; subject to

hypnotize.

4. to act according to some practice, principle, policy, etc: economize.

[from Old French -iser, from Late Latin -izāre, from Greek -izein]


Usage: 

In Britain and the US 

-ize is the preferred ending for many verbs,

but -ise is equally acceptable in British English. 

 

Certain words (chiefly those not formed by adding 

the suffix to an existing word) are, however, 

always spelt with -ise in both Britain and the US

advertise, revise

 

Random House Kernerman Webster's College Dictionary,
usage: 

The suffix -ize

one of the most productive in the language

has been in common use since the late 16th century

 

Some of the words formed with -ize 

have been widely disapproved in recent years, particularly finalize (first attested in the early 1920s) and prioritize (around 1970). 

Such words are most often criticized when they become

as did these two, vogue terms

suddenly heard and seen everywhere, esp. 

in the context of advertising, commerce, 

education, and government 

- forces claimed by some to have a corrupting

influence upon the language. 

 

Both finalize and prioritize are fully standard

occurring in all varieties of speech and writing

although rarely found in belletristic writing

The British spelling -ise is becoming less common 

in British English, esp. in technical or formal writing

chiefly because some influential British publishers 

prefer the American form.

 

Random House Kernerman Webster's College Dictionary,

-ize

a verb-forming suffix 

occurring orig. in loanwords from Greek 

that have entered English through Latin or French 

(baptize; barbarize; catechize); 

within English, -ize is added to adjectives and nouns 

to form transitive verbs with the general senses 

to render, make” (actualize; fossilize; sterilize; Americanize), 

to convert into, give a specified character or form to” (computerize; dramatize; itemize; motorize), 

to subject to (as a process, sometimes named after its originator)” 

(hospitalize; terrorize; galvanize; oxidize; winterize). 

 

Also formed with -ize are a more heterogeneous group of verbs, usu. intransitive, denoting a change of state 

(crystallize), kinds or instances of behavior 

(apologize; tyrannize), or activities (economize; philosophize; theorize). 

Alsoesp. Brit., -ise1. Compare -ism-ist-ization.

 

Merriam-Webster Dictionary

Usage Guide


Adding -Ize to a Noun or Adjective

The suffix -ize has been productive in English 

since the time of Thomas Nashe (1567–1601)

who claimed credit for introducing it into English 

to remedy the surplus of monosyllabic words.


Almost any noun or adjective can be made into a verb 

by adding -ize  hospitalize  familiarize

many technical terms are coined this way  

oxidize as well as verbs of ethnic derivation  

 

Americanize and 

verbs derived from proper names.  

bowdlerize  mesmerize 

Nashe noted in 1591 that his -ize coinages 

were being criticized, and to this day 

new words ending in -ize  finalize  prioritize 

are sure to draw critical fire.

 

Merriam-Webster Dictionary

Usage Notes

The True Story of 'Realize' and 'Realise'

Two spellings, now an ocean apart


What to Know

Realize and realise are alternate spellings of the same word

 

In the US and Canada

realize is by far the more common spelling

 

In the UK, Australia, and New Zealand 

realise dominates, though realize is sometimes used too

 

The discrepancy stems from a history of different dictionaries 

and publishers choosing their preferred versions 

until a pattern stuck.

 

All of a sudden (and after much research) it just came to us.

Realize and realise are two different spellings of the same word. 

Chances are, if you're reading something 

that originates in the US or Canada

you'll see realize

And chances are, if you're reading something 

that originates in the UK, Australia, or New Zealand

you'll see realise.

 

Earliest Usage

We do not see it, however

in the earliest instances of the word in English.

The first examples of realize in print 

date to the early 17th century

and even though the word was borrowed into English 

from the French réaliser

it was at first only rendered as realize in English

 

It was almost a century and a half before realise began to appearfirst, according to the Oxford English Dictionary

in a letter by none other than lexicographer Samuel Johnson.

He wrote on December 30, 1755, 

"Designs are nothing in human eyes 

till they are realised by execution."

 

British vs. American English

Johnson's famed dictionary was published that same year

but it did not include an entry for the word

There is nothing in his A Dictionary of the English Language 

between reaffirmance and realty

Nathan Bailey's 1721 

An Universal Etymological English Dictionary, however

had defined realize (and spelled it thus

as "to cause a being real, to admit as a reality."

 

In going with the realise spelling

Johnson and those who followed his example nod to 

the word's French source word, réaliser

The suffix -ize itself is likewise French

and has as its closest ancestor the Middle French suffix, -iser.

But the "z" is present etymologically just beyond -iser. 

That suffix comes from the Late Latin -izare

and ultimately from the Greek suffix -izein.

 

The realize spelling used on this side of the Atlantic 

owes something of a debt to someone near 

and dear to our hearts, here at Merriam-Webster

Our lexicographical forefather, Noah Webster

was a great believer in spelling reform

and was in a powerful position to make that reform a reality

Among his many contributions 

to distinctly American spelling 

was his insistence that words like realize 

have a "z" to match their \z\ . 

 

In his 1806 

A Compendious Dictionary of the English Language, 

he favored realize as well as cruizemerchandize (noun), 

praize, and poize. 

He allowed for both surprise and surprize.


Webster of course won some and lost others 

of those -ize battles. 


While American English 

consistently coins words with -ize rather than -ise, 

there are plenty of words that are spelled with ise 

despite sounding like they have a "z" in them: 

wisesurmiseadviserisefranchise, and many others.

 

So how did we wind up with the current situation? 

Lynne Murphy, in her book The Prodigal Tongue

an in-depth investigation of the differences 

between American and British English

reports that a 19th century explosion of English coinages 

with the suffix in question 

(most appearing first in British English

coincided with a rash of French -ise borrowings

such as galvanisemobilise, and polarise

and that during this same period—the mid-1800s

there was a shift toward the -ise spellings 

in British English overall. 

 

The Oxford English Dictionary's decision in 1884 

to simplify the matter 

by uniformly listing 

the -ize spellings of verbs before their -ise variants 

(because of the Greek etymon -izein we mentioned above

led to an increase in the use of -ize in British English for a time,

so that both spellings were fully acceptable.

 

Modern Usage of -Ise vs. Ize

But then, explains Murphy, 

in the 1990s two influential publishers took a stand for -ise: 

both The Times of London and Cambridge University Press determined to use -ise rather than -ize

 

Around the same time, people were exploring the Internet

—and English beyond their corner of the globe

—as never before, and 

a notion that -ize was a creation of American English 

took hold in British English, inspiring in some a fierce resolution to embrace the -ise spellings overall, 

and to leave -ize to that transatlantic upstart 

with the inferior version of the language.


And that is how we got to where we are today

with realize being by far the favored form 

in American and Canadian writing, 

and realise being mostly the favored form 

in British and Australasian English


And all of us being forced to realize that 

English can be so very complicated.

หมายเลขบันทึก: 712949เขียนเมื่อ 28 พฤษภาคม 2023 14:07 น. ()แก้ไขเมื่อ 28 พฤษภาคม 2023 14:07 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท