ยุวเกษตรกรของไทย Thai Young Farmer....


คือ ระบบส่งเสริมการเกษตร ยุวเกษตรกร 4 ก 4H Club กับ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง

                                           -ถือโอกาสเปิดหน้าสมุดออนไลน์มาบันทึกเรื่องราวต้อนรับปี 2566 นี้กับงานส่งเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่กับกิจกรรมของ น้อง ๆ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง ตำบลเขาคีรีสครับ โดยที่ผ่านมาผมได้นำเอาเรื่องราวมาบันทึกเอาไว้ที่นี่ https://www.gotoknow.org/posts/706347 ครับสำหรับวันนี้สำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย จะชวนสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ไปทำอะไร? ที่ไหน? และอย่างไร? บ้างนั้น พร้อมแล้วตามผมไปชมพร้อมๆ กันได้เลยครับ

1.หลังจากที่ได้เข้าไปส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านทุ่งรวงทองแล้ว ทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย ก็วางแผนการถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆ ให้กับน้องๆ กันต่อเลยครับ โดยวันนี้เรานัดสมาชิกมาเรียนรู้การทำ"น้ำยาอเนกประสงค์"และติดตามการจัดทำแปลงปลูกพืชผักสวนครัวของน้องๆ ครับ และก่อนทีจะเริ่มกิจกรรมเราก็เปิดประชุมสภายุวเกษตรกรกันก่อน ทั้งนี้ก็เพื่อฝึกความพร้อมและฝึกระเบียบวินัยในการเป็นสมาชิกยุวเกษตรกรให้ครบถ้วนตามกระบวนการส่งเสริมกลุ่มยุวเกษตรกรนั่นเองครับ กิจกรรมในวันนี้ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงเศษ เราก็ได้เรียนรู้พร้อมกับได้น้ำยาอเนกประสงค์มอบให้กับโรงเรียนไว้ใช้ต่อไปครับ…

2.เรียนรู้วิชาการเกษตรและเคหกิจเกษตรกันแล้ว อาทิตย์ต่อมาเราก็นัดสมาชิกกลุ่มรับความรู้วิชา"ขนมไทย"กันครับ โดยวันนี้ทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย ได้เข้าไปจัดกระบวนการของการประชุมสภายุวเกษตรกรและแถมด้วยการทำ"ขนมบัวลอยมะพร้าวอ่อน"ครับ ทำให้วันนี้เด็กๆ จะได้ความรู้ด้านการใช้สีจากธรรมชาติในการนำมาทำขนมไทย และที่สำคัญน้องๆ จะได้ลิ้มลอง"ขนมไทย"จากฝีมือของตัวเองด้วยนะครับ…กิจกรรมของวันนี้ได้รับความสนใจจากน้องๆ เป็นอย่างดีครับ…..เอาเป็นว่าขอนำภาพกิจกรรมและบรรยากาศมาฝากให้ได้ชมก็แล้วกันนะครับ

3.และอาทิตย์ต่อมา เราก็นัดสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรเรียนรู้ประวัติและที่มาของการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรรวมทั้งถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆ เกี่ยวกับระบบการส่งเสริมกลุ่มยุวเกษตรกรตามบทบาทและภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรครับ นอกจากนี้ยังได้ลงแปลงการเกษตรที่น้องๆ ได้ลงมือปลูกเพื่อเรียนรู้เรื่องการดูแลพืชผักสวนครัวด้วย แม้ว่ากิจกรรมจะแน่น แบบนี้แต่สมาชิกก็ให้ความสนใจและให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ครับ 

4.และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรม"กลุ่มยุวเกษตรกรระดับจังหวัดปี 2566 "ที่มีแผนจะเข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรมของน้องๆ ในวันที่ 6 มกราคม 2566 นี้ ทีมสำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย ก็เข้าไปเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ กันก่อน งานนี้ความพร้อมต้องมาก่อนครับ….

5.และเช้าของวันที่ 6 มกราคม 2566 สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง ก็พร้อมต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมในวันนี้แล้วล่ะครับ และก่อนที่คณะกรรมการจะเข้ามายังสถานที่นำเสนอผลการดำเนินกิจกรรม วันนี้เราให้น้องๆ นำคณะกรรมการตัดสินการประกวดไปเดินเยี่ยมชมกิจกรรมของฐานการเรียนรู้ของน้องๆ กันก่อนครับ 

6.สำหรับฐานการเรียนรู้ของสมาชิกยุวเกษตรกรที่นำเสนอให้คณะกรรมการระดับจังหวัดได้รับชมนั้น เริ่มจากฐานการเรียนรู้"การทำนาข้าว" โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมร่วมกันระหว่างชุมชนและโรงเรียนครับ แต่ละปีก็จะมีการทำนาเมื่อมีผลผลิตก็จะมอบผลผลิตให้กับโรงเรียน และเด็กๆ ก็จะได้เรียนรู้การทำนาในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่เริ่มปลูกจนเก็บเกี่ยวด้วยล่ะครับ ส่วนฐานการเรียนรู้เรื่องการปลูกบอนสี/การปลูกผักสวนครัว/การแปรรูปและถนอมอาหารก็เป็นฐานการเรียนรู้ที่ได้นำเสนอให้คณะกรรมการได้รับชม โดยมีสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรนำเสนอ พร้อมกับมีครูที่ปรึกษา/ผู้ปกครอง/เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย ร่วมให้ข้อมูลด้านต่างๆ ครับ

7.เมื่อคณะกรรมการเยี่ยมชมกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ก็ได้เวลาที่จะเข้ามายังหอประชุมเพื่อรับชมการสรุปผลการดำเนินกิจกรรมของสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรบ้านทุ่งรวงทองกันต่อครับ โดยมีคณะครูที่ปรึกษา/คณะกรรมการสถานศึกษา/ผู้นำชุมชน มาร่วมต้อนรับและให้กำลังใจสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรด้วยครับ และก่อนที่จะมีการนำเสนอผลงานด้านต่างๆ วันนี้รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งรวงทองและเกษตรอำเภอพรานกระต่าย ก็ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการที่มาเยี่ยมชมกิจกรรมในวันนี้ก่อนครับ…

8.หลังจากนั้น คณะกรรมการฯ ก็ได้แนะนำตัวและแจ้งหลักเกณฑ์การประกวดให้กับสมาชิกกลุ่มได้รับทราบครับ เมื่อพร้อมแล้ว ก็เริ่มดำเนินการเปิดประชุมสภายุวเกษตรกรและนำเสนอผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ โดยวันนี้มีการประกวด 3 กิจกรรม คือ “กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น/สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น/ที่ปรึกษายุวเกษตรกรดีเด่น”ครับ การนำเสนอก็นำเสนอผลงานผ่านสื่อต่างๆ ทั้งภาพและเสียง รวมทั้งการนำเสนอกิจกรรมของสมาชิกตัวน้อยที่น่ารักมากๆ ด้วยล่ะครับ…

9.นำเสนอผลการดำเนินงานด้านต่างๆเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งเดินชมนิทรรศการผลงานต่างๆ ของสมาชิกกลุ่มและที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรครับ ได้ข้อมูลเพิ่มเติมรวมทั้งให้คำแนะนำในด้านต่างๆ แล้วก็ขอเชิญคณะกรรมการได้มอบขนมให้กับสมาชิกยุวเกษตรกรกันต่อครับ…

10.วันนี้ถือเป็นการต้อนรับคณะกรรมการที่มาเยี่ยมชมกิจกรรมของน้องๆ อย่างเต็มรูปแบบ สมาชิกยุวเกษตรกรทำหน้าที่ของตนเองได้เป็นอย่างดีครับ คงไม่มีรางวัลใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่าการได้ฝึกให้เด็กๆ มีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าแสดงออก ภายใต้การดูแลของคณะครูที่ปรึกษาที่ให้ความร่วมมือกับสำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่ายเป็นอย่างดีครับ…..

11.สำหรับบันทึกนี้ คงไม่เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์แบบ หากไม่ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย คณะครูที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง และผู้นำชุมชนที่ได้ให้การสนับสนุนการส่งเสริมกลุ่มยุวเกษตรกรครับ และผลการตัดสินการประกวดในปีนี้จะออกมาเป็นอย่างไรนั้น เราก็ต้องรอลุ้นผลกันต่อไปครับ แต่ผมเชื่อว่ารางวัลที่ยิ่งใหญ่และน่าภาคภูมิใจที่สุดมิใช่รางวัลที่ 1 2 หรือ 3 แต่รางวัลที่เราได้มากกว่านั้นก็คือ"ความสุข"ที่ได้ช่วยกันส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนของชาติให้เติบโตได้อย่างสง่างามและพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปอย่างเข้มแข็งครับ….

                                         Thai Young Farmer ยุวเกษตรกรของไทย…เรื่องมันยาวววววววว…..

                                                                                                                 สวัสดีครับ

                                                                                                                เพชรน้ำหนึ่ง

                                                                                                                 09/01/2566

หมายเลขบันทึก: 711161เขียนเมื่อ 9 มกราคม 2023 12:01 น. ()แก้ไขเมื่อ 10 มกราคม 2023 08:05 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่าน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท