ดิฉั๊นเกิดความสงสัยว่า ทำมั๊ย...ทำไมภาพของดิฉั๊นจึงไม่ปรากฎเป็นภาพเล็กๆ ที่ความเห็นหลังจากที่ ระบบปรับการลงรูปใหม่ให้ง่ายขึ้น...ดูว่าใครบ้างที่ภาพไม่ขึ้นเหมือนดิฉั๊น...มีท่าน สมบูรณ์ เทียนทอง  คุณกฤษณา สำเร็จ...ดิฉั๊นและอีกหลายคน...ที่ภาพไม่ขึ้น...จึงสรุปได้ว่า...ภาพดั้งเดิมที่นำมาลง...ใช้วิธีที่กัลยาณมิตรส่งมาให้ทาง blog....แล้วเรา copy จากที่กัลยาณมิตร Uplode ไว้ให้ต่ออีกที....จึงไม่โชว์ภาพในการให้ความเห็นหลังปีใหม่นี้...ค้นพบ..ค้นพบ... ต้อง Uplode ใหม่ค่ะ