Show & Share ทันตแพทย์ไทยต้านภัยยาสูบ 2563 - 2565


สวัสดีค่ะ

รายงานตัว  ห่างหายไปนานนะคะ  20220815024823.pdf

มีบันทึกจากการไปช่วยเหนี่ยวนำกระบวนการ Show & Share

วิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ  8 - 9 สิงหาคม 2565  โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต  กทม.

แลกเปลี่ยนกันสนุกสนาน  และมีสาระใหม่ที่เพิ่งรู้  น่าตกใจ  กลัวสูญเสียสมองส่วนดี  เงินทองของคนไทย  ให้เครือข่ายธุรกิจบุหรี่-งานวิจัยแอบแฝง-การเมืองข้ามชาติ  ข้ามโลก

เพียงเพราะเริ่มใช้บุหรี่ไฟฟ้านิด ๆ หน่อย ๆ 

ดัง file แนบ

ขอได้โปรดติดตาม

ขอบพระคุณค่ะ

ธิ

(ดูภาพเพลิน ๆ ก่อนนะคะ)

SHOW 1  โรงพยาบาลคำม่วง  จ.กาฬสินธุ์

SHARE 1  โรงพยาบาลคำม่วง  จ.กาฬสินธุ์

SHOW 2  โรงเรียนปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง  อ.ไชยปราการ  และโรงพยาบาลแม่อาย  จ.เชียงใหม่

SHARE 2  โรงเรียนปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง  อ.ไชยปราการ  และโรงพยาบาลแม่อาย  จ.เชียงใหม่

SHOW 3  DENTIST HERO

SHARE 3  DENTIST HERO

SHOW 4  โรงพยาบาลสงฆ์

SHARE 4  โรงพยาบาลสงฆ์

SHOW & SHARE  5  กองทันตสาธารณสุข  สำนักอนามัย  กทม.

SHOW 6  โรงพยาบาลบางปลาม้า  จ.สุพรรณบุรี

SHARE 6  โรงพยาบาลบางปลาม้า  จ.สุพรรณบุรี

SHOW & SHARE 7  MIND  ใจแลกใจ  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลับธรรมศาสตร์

สมาชิก 4 กลุ่ม  วางแผน  แยกย้ายกันเรียนรู้  ฟัง  ซักถามเจาะลึก  30 นาที / เรื่อง ทั้งหมด 2 รอบ  แล้วกลับมาเข้ากลุ่มแลกเปลี่ยน  สรุป  ซึ่งสกัดมาโดยผ่านประสบการณ์  ความรู้  ทักษะของผู้เรียนรู้  นำเสนอสิ่งที่ประทับใจ

  1.   ผลการวิจัย  ประเมินความเสี่ยงการสูบบุหรี่ในนักเรียนประถมศึกษาและขยายโอกาส   โรงพยาบาลคำม่วง  จ.กาฬสินธุ์

2.  PHOTOVOICE  จากเชียงใหม่

3.  DENTIST HERO / QUITLINE

4.  โรงพยาบาลสงฆ์

5. กองทันตสาธารณสุข  สำนักอนามัย  กทม.

6.  โรงพยาบาลบางปลาม้า  จ.สุพรรณบุรี

7.  MIND  ใจแลกใจ

ฝากดูสบาย ๆ ค่ะ

Goodnight  ค่ะ  ^_,^ความเห็น (2)

series เป็นเหตุแย่งความสนใจ เดี๋ยวจะพยายามตั้งใจใหม่ค่ะพี่แก้ว ทั้ง ๆ ที่วัตถุดิบก็พอมีนะคะ ^_,^

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี