ชีวิตที่พอเพียง  4274. ธัมมนิยามตา  หลักความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดา


 

          หนังสือเล่มเล็ก ธรรมะใกล้มือ ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง ธัมมนิยามตา น่าอ่านมาก    ดาวน์โหลดได้ฟรี    เป็นการถอดเทปปาฐกถาธรรมของท่านพุทธทาสเมื่อปี ๒๕๒๒ และ ๒๕๓๒   และอีกส่วนหนึ่งคัดลอกจากหนังสือพุทธธรรมโดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ ปยุตฺโต)   

   บอกว่าหลักความจริงแห่งชีวิตนี้มีอยู่แล้ว    พระตถาคตเป็นเพียงผู้ค้นพบ    แล้วท่านพุทธทาสยกมาอธิบาย     ว่าประกอบด้วยธรรมะ ๔ ข้อคือ  (๑) อิทัปปัจจยตา  (๒) อนิจจตา (๓) ทุกขตา  (๔) อนัตตตา   

ผมตีความว่า เมื่อเข้าใจ ๓ ตาแรก ก็จะเข้าถึงตาที่ ๔ ได้ง่าย    ปราศจากตัวตน ก็หลุดพ้นจากทุกข์ได้    มีตัวตนอัตตาสูงก็ทุกข์ง่าย   

ผมตีความว่า อิทัปปัจจยตา บอกเราว่าเรื่องต่างๆ เป็นไปตามเหตุปัจจัย   รู้เท่าทันเหตุเหล่านั้นก็จะไม่เกิดอัตตาตัวตน    อนิจจตาบอกเราว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงแท้แน่นอน  มีธรรมชาติที่จะต้องเสื่อมไป (เหมือนสังขารวัย ๘๐ ของผมนี่แหละ)    ทุกขตา บอกเราว่า หากไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งต่างๆ ก็จะเกิดทุกข์   อนัตตตา บอกเราว่า ปราศจากตัวตน ย่อมปราศจากทุกข์   

นั่นคือทฤษฎีนะครับ   จะเข้าถึงได้ ย่อมต้องฝึกฝนตนเอง

วิจารณ์ พานิช

๑ ก.ค. ๖๕

        

หมายเลขบันทึก: 704854เขียนเมื่อ 3 สิงหาคม 2022 18:12 น. ()แก้ไขเมื่อ 3 สิงหาคม 2022 18:12 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี