วันนี้(27 ธ.ค.49) มีการประชุม หารือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมการรองรับการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ที่มหาชีวาลัยอีสาน มีการอบรมในแต่ละรุ่น คือ 4 วัน 3 คืน โดยในแต่ละรุ่นกำหนดไว้รุ่นละ 50 คน เราจะจัด 10 รุ่น
             ตอนนี้มีสมัครมารอรับการอบรมแล้ว ตั้ง 9 รุ่น แล้วนะคะ ใครสนใจขอเชิญสมัครได้นะคะ  9 รุ่นที่มี
             มหาวิทยาลัยชีวาลัย 3 รุ่น    จำนวน 150 คน
             โรงเรียนที่ทำวิจัยร่วมกับมหาชีวาลัย 3 รุ่น 10 โรงเรียน ๆ ละ 15 คน  รวามจำนวน  150  คน
              กลุ่มคูโบตมและกลุ่มลำพังชู 1 รุ่น  50 คน
              กลุ่ม อบต. ตำบลสะแก อำเภอสตึก  1  รุ่น  50 คน
              กลุ่ม KM เก่า 1 รุ่น  50 คน
              อีก 1 กลุ่มรับสมัครผู้ที่สนใจ ขอผู้มีใจรักจริงนะคะ