การใช้ยาชาเฉพาะที่และไม่ใช่สายรัดห้ามเลือดในการผ่าตัดกลุ่มโรคเส้นประสาทมีเดียนถูกกดทับที่ข้อมือแบบเปิด

ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์
กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง

วัตถุประสงค์
- เพื่อหาประสิทธิผลในการระงับปวดและความปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญ

วิธีการศึกษา
- ช่วงแรกได้ทบทวนย้อนหลังเวชระเบียนผู้ป่วยกลุ่มโรคเส้นประสาทมีเดียนถูกก ดทับที่ข้อมือได้รับการผ่าตัดแบบเปิดโดยผู้วิจัย 19 ราย เพื่อประเมินผลเบื้องต้น ต่อมาเป็นการศึกาแบบพรรณนาในผู้ป่วยทุกรายที่ได้รับการผ่าตัดแบบเดียวกัน โดยผู้วิจัยในโรงพยาบาลลำปาง 20 ราย (ก.ค.2546- ก.พ.2547) ผู้ป่วยทุกรายใช้วิธีระงับความรู้สึกโดยฉีดยาชาเฉพาะที่ (ลิโดเคนผสมอะดรีนาลีน) เข้าในชั้นใต้ผิวหนังแนวที่จะผ่าตัดโดยตั้งใจฉีดยาชาส่วนหนึ่งเข้าในโพรง ข้อมือและไม่ใช้สายรัดห้ามเลือด สอบถามผู้ป่วยเกี่ยวกับความรู้สึกปวดและระดับความรุนแรง บันทึกผลแทรกซ้อนและเวลาที่ใช้ในการผ่าตัด ติดตามอาการเมื่อครบ 1 เดือน และ 3 เดือน

ผลการศึกษา
- ผู้ป่วย 19 ราย ไม่รู้สึกปวดเลยขณะผ่าตัด มีเพียงรายเดียวที่รู้สึกปวดจนต้องฉีดยาชาเพิ่ม มี 5 ราย รู้สึกเจ็บเล็กน้อยขณะแทงเข็มและขณะฉีดยาชา มี 3 รายพบว่าจุดเลือดออกเล็กน้อยที่เปลือกหุ้มเส้นประสาท เวลาเฉลี่ยที่ใช้ผ่าตัดเริ่มยาชาจนเย็บแผลเสร็จ 12.38 นาที (พิสัย 8-16 นาที) ติดตามอาการภายหลังผ่าตัดผู้ป่วยทุกรายไม่มีผลแทรกซ้อนเรื่องแผลแยก แผลติดเชื้อ เลือดตกในแผล หรือ เส้นประสาทมีเดียนบาดเจ็บ

สรุป
- วิธีระงับความรู้สึกโดยฉีดยาชาเฉพาะที่และไม่ใช้สายรัดห้ามเลือดในการผ่า ตัดกลุ่มโรคเส้นประสาทมีเดียนถูกกดทับที่ข้อมือแบบเปิด มีประสิทธิผลในการระงับปวดระหว่างผ่าตัด มีความปลอดภัยและไม่มีผลแทรกซ้อน มีผู้ป่วยส่วนน้อยที่รู้สึกเจ็บเล็กน้อย ขณะแทงเข็มและขณะฉีดยาชาเท่านั้น เวลาเฉลี่ยที่ใช้ผ่าตัดใกล้เคียงกับรายงานอื่น ถือเป็นทางเลือดหนึ่งสำหรับผู้ป่วยที่ทนปวดจากสายรัดห้ามเลือดไม่ได้ หรือมีข้อห้ามใช้สายรัดห้ามเลือด

จาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#สาธารณสุข#research#ประชุมวิชาการ#abstract#ผลงานวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 69687, เขียน: 27 Dec 2006 @ 13:49 (), แก้ไข: 06 Jun 2012 @ 10:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)