สวัสดีปีใหม่เพ่อนสมาชิกทุกท่านนะค่ะ  ปีนี้เป็นปีหมูขอให้ทุกท่านมีความสุขอุดมสมบูรณ์เหมือนหมู รำรวยและแขงแรงอยู่อย่างสบายนะค่ะ