รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์


                                                    รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

            สืบเนื่องจากปัจจุบันนี้เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ส่งผลให้กระทบไปยังหลายหน่วยงานไม่ว่าเป็นรัฐวิสาหกิจ กระทรวงต่างๆ รวมไปถึงกระทรวงการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้อีกด้วย กระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมรับมือกับวิกฤตนี้โดยมีการจัดทำการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ เพื่อที่จะสามารถจัดการเรียนการสอนชดเชยให้ครบตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ตามหลักสูตรได้ภายหลังจากเปิดการเรียนการสอนแล้ว โดยจะสอนชดเชยที่โรงเรียน หรือผ่านช่องทางต่างๆ ตามความพร้อมของผู้เรียนในช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือผสมผสานกันในรูปแบบ 5 On ได้แก่
        1.On Line ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ
        2.On Air ทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เช่น DLTV
        3.On Hand จัดส่งหนังสือ แบบเรียน แบบฝึกหัด หรือใบงานที่โรงเรียนจัดทำขึ้นไปยังนักเรียนผ่านผู้ปกครอง
        4.On Site จัดการเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ และเรียนในสถานที่ที่ปลอดภัย
และ  5.On School Line โดยใช้ช่องทาง Group Line ของแต่ละห้องเรียนเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างครูประจำชั้นกับผู้ปกครองและนักเรียน รวมถึงใช้เป็นช่องทางการมอบหมายงาน หรือส่งการบ้าน หรือถ้าในกรณีที่นักเรียนมีความแตกต่างทางด้านการเรียน ครูแยกนักเรียนเป็น3ระดับ นักเรียนเก่ง, นักเรียนปานกลาง และนักเรียนอ่อน นักเรียนกลุ่มเก่งและนักเรียนกลุ่มกลาง คือนักเรียนที่สามารถเรียนรู้ไปพร้อมกับที่ครูสอนหรือสามารถสืบค้นด้วยตนเองได้ ส่วนนักเรียนกลุ่มอ่อนครูทำวิดีโอส่งเข้ากลุ่มไลน์ผู้ปกครองเพื่อที่จะให้ผู้ปกครองดูบทเรียนย้อนเพื่อศึกษาบทเรียนหรือแบบฝึกหัดและช่วยทบทวนแบบฝึกหัดและกระตุ้นนักเรียนเพื่อที่จะเติมเต็มศักยภาพให้สมบูรณ์

             ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว แต่ละพื้นที่แต่ละโรงเรียนสามารถเลือกและนำไปใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่เพื่อที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีความปลอดภัยมากที่สุดความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี