หกสิบปีที่หมั่นเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ


ผู้รับราชการเป็นข้าฯ ของแผ่นดินจนครบหกสิบปี ที่หมั่นเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ ไม่มีมลทินมัวหมอง ถือว่าเป็นผู้ประสบผลสำเร็จในการรับราชการไม่ว่าท่านจะเกษียณในตำแหน่งไหนก็ตาม เมื่อท่านถูกถอดยศ ถูกถอดหัวโขน ซึ่งเป็นประหนึ่งบทละครที่เขากำหนดให้แสดงบทบาทหน้าที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา แต่ละคนก็ได้แสดงบทบาทหน้าที่สมบูรณ์ ไม่ว่าบทบาทการเป็นผู้นำและบทบาทการเป็นผู้ตาม การเกษียณอายุราชการ ถือว่าทางราชการให้เรามาพักผ่อนหลังจากรับใช้เป็น ข้าฯ ของแผ่นดินมาเป็นระยะเวลากว่าชั่วชีวิตครึ่งคน ท่านก็จะได้พักผ่อน และก็ทำกิจกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ ยามว่างหรือชอบงานอดิเรก อะไรก็ทำไปในเมื่อชีวิตยังไม่สิ้นลม ชีวิตสิ้นลมเมื่อไร เราก็จะได้หยุดพักจริง ๆ ถ้าพูดอย่างไม่อ้อมค้อมแล้ว คนวัยอายุ 60 ปีขึ้นไปทุกคนมีสิทธิ์ที่จะนับถอยหลัง แล้ว ใครจะมีอายุเหลืออีกกี่ปี ถือว่าเรามีบุญ หรือสามารถบริหารธาตุ 4 ในร่างกายของเราได้ดี

หกสิบปีที่หมั่นเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

 

หกสิบปีที่หมั่นเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

ดร.ถวิล อรัญเวศ

       ผู้รับราชการเป็นข้าฯ ของแผ่นดินจนครบหกสิบปี ที่หมั่นเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ
ไม่มีมลทินมัวหมอง ถือว่าเป็นผู้ประสบผลสำเร็จในการรับราชการไม่ว่าท่านจะเกษียณใน
ตำแหน่งไหนก็ตาม นั้น คือความภาคภูมิใจ เพราะงานคือเกียรติยศ คนทำงานสุจริต
คือผู้มีเกียรติยศ ดังนั้น ทุกตำแหน่งคือเกียรติยศด้วยกันทั้งนั้น

       เมื่อท่านถูกถอดยศ ถูกถอดหัวโขน ซึ่งเป็นประหนึ่งบทละครที่เขากำหนดให้
แสดงบทบาทหน้าที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา แต่ละคนก็ได้แสดงบทบาทหน้าที่สมบูรณ์
ไม่ว่าบทบาทการเป็นผู้นำและบทบาทการเป็นผู้ตาม

       การเกษียณอายุราชการ ถือว่าทางราชการให้เรามาพักผ่อนหลังจากรับใช้เป็น

ข้าฯ ของแผ่นดินมาเป็นระยะเวลากว่าชั่วชีวิตครึ่งคน

      ท่านก็จะได้พักผ่อน และก็ทำกิจกรรมเล็ก ๆ  น้อย ๆ ยามว่างหรือชอบงานอดิเรก

อะไรก็ทำไปในเมื่อชีวิตยังไม่สิ้นลม ชีวิตสิ้นลมเมื่อไร เราก็จะได้หยุดพักจริง ๆ

       ถ้าพูดอย่างไม่อ้อมค้อมแล้ว คนวัยอายุ 60 ปีขึ้นไปทุกคนมีสิทธิ์ที่จะนับถอยหลัง

แล้ว ใครจะมีอายุเหลืออีกกี่ปี ถือว่าเรามีบุญ หรือสามารถบริหารธาตุ 4 ในร่างกายของเราได้ดี 

เพราะหลายคน กลับบ้านเก่าแล้ว  ธาตุ 4 ที่เราต้องบริหาร นั้น คือ

      ธาตุดิน

         สิ่งที่มีลักษณะเป็นของแข็ง เช่น กระดูก ฟัน ผม เป็นต้น เราบำรุงกระดูกได้ดี 

บำรุงฟันได้ดี บำรุงผมได้ดี เวลาเดินไปไหนมาไหนไม่ปวดข้อเท้า ไม่ปวดกระดูกสันหลัง

ถือว่าสุดยอดแล้ว

      ธาตุน้ำ

         สิ่งที่มีลักษณะเป็นของเหลว เช่น เลือด น้ำลาย น้ำเสมหะ น้ำเมือก น้ำอสุจิ

เป็นต้น  โดยเฉพาะชายเมื่อเข้าวัย 60 ขึ้นไปแล้ว ร่างกายอาจจะผลิตน้ำอสุจิน้อย

เลือดก็อาจจะไม่ดี  ก็บริหารเอา โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ใดจะบำรุงเลือด ก็ให้หามากิน

หามารักษา โดยเฉพาะวิตามินซีในผลไม้ต่าง ๆ

        ธาตุไฟ

         สิ่งที่มีลักษณะอุ่น ร้อนในร่างกาย เช่น อุณภูมิ ระดับความร้อนในร่างกายเรา

เราต้องดูแลรักษา อย่าให้อุณหภูมิเกิน 37.50  เพราะอุณหภูมิ 37 ก็ถือว่าร้อนแล้ว

หรือพูดง่าย ๆ คือเริ่มมีอาการจะเป็นไข้แล้ว  เราต้องบริหารระดับอุณหภูมิในร่างกาย

ของเราให้ดี ทำใจให้เป็นสมาธิ ใจเย็น สุขุม ใจนิ่ง ไม่มีโทสะ โลภะ มากจนเกินไป

ไฟย่อยอาหารก็เช่นกัน วัยสูงอายุ ระบบการย่อย ไฟธาตุอาจจะทำงานไม่ดี เราต้อง

หมั่นดูแลรักษาให้ดี

       ธาตุลม

            คือสิ่งที่เป็นลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ลมในท้อง อาการเรอ อาการฝายลม

หรือตด เราต้องบริหารระบบการหายใจของเราให้ดีพอ ทำสมาธิ หายใจเข้า บริกรรมว่า

“พุท” หายใจออก บริกรรมว่า “โท” หรือท่านจะบริกรรมอารมณ์ใดก็แล้วแต่ แต่ขอให้

บริหารลมหายใจของเราให้ดี ไม่ต้องมีเครื่องช่วยหายใจ เพราะถ้ามีเครื่องช่วยหายใจ

เมื่อไร แสดงว่าเราจะกลับบ้านเก่าแล้ว

        คนที่เกษียณแล้ว ก็พยายาม ทำใจให้นิ่ง ไม่ต้องเหงา หรือคิดว่า ชีวิตเราหมดคุณค่า 

เพราะตราบใดที่เรายังไม่ตาย เราก็ยังสามารถทำประโยชน์ให้แก่สังคมหรือ

แผ่นดินได้อยู่ตราบนี้น

        ขอฝากคำกลอนสำหรับคนเกษี่ยณ

 

เมื่อถึง วันเวลา ฟ้าก็เปลี่ยน

กาลเกษียณ เวียนมา น่าใจหาย

ต้องอำลา จากกัน แสนอาลัย

แต่สายใย ความผูกพัน ยังมั่นคง

 

คุณความดี ประจักษ์ เป็นหลักฐาน

ตรากตรำงาน อย่างซื่อสัตย์ มิไหลหลง

พัฒนาชาติไทย  ให้ยืนยง

เกียรติดำรง ก้องปรากฏ มิวางวาย

 

ระยะทาง จักเป็น เครื่องพิสูจน์ม้า

วันเวลา บอกคุณค่า ของคนได้

ผ่านร้อนเย็น อุปสรรค มามากมาย

ความดีงาม ที่สร้างไว้ ไมมีเลือน

ขออัญเชิญ พระไตรรัตน์ มาปกป้อง

จงคุ้มครอง ให้มีสุข หาใครเหมือน

เกียรติภูมิ จะปรากฏ เป็นหลักเรือน

คอยย้ำเตือน ตราตรึง ตราบนิรันดร์

 

มุทิตาจิต แด่ครู ของฉัน

ผู้รังสรรค์ สอนสั่ง หวังเกิดผล

ยกวิญญาณ ด้านจิตใจ หัวใจคน

จากวังวน หลุดพ้น อวิชา

 

ศิษย์สำนึก ตรึกตรอง ในคำสอน

ศิษย์สังวร คำสอนครู คู่ใจหนา

สอนเรียนรู้ สู้ชีวิต วิทยา

ใช้ปัญญา เบิกทาง อย่างพอดี

 

จักจดจำ ถ้อยคำครู ผู้ศักดิ์สิทธิ์

สั่งสอนศิษย์ ให้รู้จัก รักศักดิ์ศรี

รู้จักงาน การเอื้อนเอ่ย เผยวาจี

ถ้อยวาที พริ้งไพเพราะ เสนาะกรรณ

 

จักจดจำ คำสอนดี มีความหมาย

จนชีพวาย มิคลายไป ให้แปรผัน

พระคุณครู ผู้หวังดี มีอนันต์

ชั่วชีวัน ไม่ลืมครู ผู้สอนใจ

ศิษย์...ร้อยรส บทกลอน สุนทรหวาน

เนื่องในงาน การเกษียณ เปลี่ยนสมัย

มุทิตา...ครูอาจารย์ กาลตามวัย

ครูจักได้ พักผ่อน หย่อนกายา

 

ขออัญเชิญ คุณพระศรี ที่เรืองฤทธิ์

เนรมิต พรชัย ให้รักษา

อัญเชิญ องค์เผ่าพงศ์ วงศ์อินทรา

น้อมพรมา แด่ครู ผู้...เกษียณเทอญ

 

กว่าครูเรา  จะบรรจบ  ครบเกษียณ

ต้องพากเพียร  ตรากตรำ  หมั่นพร่ำสอน

ถึงเวลา  นาที   ต้องจากจร

ขอนำพร  มอบกำลังใจ  ให้ทุกคน

 

โอ้สามสิบ กันยา เวียนมาถึงแล้ว

จิตผ่องแผ้ว สิ้นกันยา ขอลาวันเกษียณ

เคยอบรม ให้ความรู้ อยู่โรงเรียน

ด้วยความเพียร วันนี้ ขออำลาเพราะ 60 ปี

 

 

 

 

 

แหล่งข้อมูล

https://goo.gl/7YgQcQ

https://goo.gl/qrhftX

https://goo.gl/wUi4ZH

 

 

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 693649เขียนเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2021 10:23 น. ()แก้ไขเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2021 10:23 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (2)

Ummh. This “..ผู้รับราชการเป็นข้าฯ ของแผ่นดินจนครบหกสิบปี ที่หมั่นเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ ..” seems to lack a word between ครบ…หกสิบ. Without ‘อายุ’, readers may misunderstand the clause as ‘60 years of service’ where ‘60 years of age’ is the case for Thailand. It is nit-picking but for the sake of improving ‘precisive Thai language’. If we don’t wory about it, who else will?

Oops, I mistyped ‘worry’ (about it) in above post. ;-)

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี