๙๔๐. สมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะ


สมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะ

 สมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะ

สมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ เป็นไปตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ๒ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ ที่มอบหมายให้สภามหาวิทยาลัยไปดำเนินการจัดทำสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ เอง เพื่อให้ได้บุคลากรเป็นไปตามสมรรถนะ และมีทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

           การที่บุคลากรจะมีสมรรถนะใดนั้น เนื่องมาจากการได้เขียนบรรยายตามพฤติกรรมของแต่ละบุคลากร พร้อมกับแนบเอกสาร หลักฐาน เพื่อประกอบการบรรยาย ให้เป็นไปตามแต่ละระดับของสมรรถนะนั้น ๆ มิควรใช้เครื่องหมาย / ลงในช่องสี่เหลี่ยม และไม่แนบเอกสารใด ๆ เพราะนั่นแสดงถึงการที่กรรมการจะไม่ทราบถึงผลของพฤติกรรมของบุคคลนั้นได้เป็นจริง หากจะให้ทราบผลที่แท้จริง ผู้เขียนบรรยายพฤติกรรม ควรเขียนบรรยาย พร้อมแนบเอกสาร หลักฐานให้ตรงกับการเขียนบรรยายในแต่ละระดับของพฤติกรรมนั้น ๆ  ซึ่งจะทำให้ผลคะแนนนั้น ๆ ตอบโจทก์ของสังคมได้ และจะได้เป็นการพัฒนาบุคลากรคนนั้นตามความเป็นจริง

          ปัญหาในการนำสมรรถนะ ฯ มาใช้ คือ บุคลากรมักจะเขียนบรรยายไม่ตรงตามพฤติกรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนด และไม่สัมพันธ์กันในแต่ละระดับสมรรถนะ และไม่แนบเอกสาร หลักฐานมาเพื่อเป็นหลักฐานให้กรรมการได้ทราบถึงพฤติกรรมจริงของตนเอง บางคนอ้างว่า ไม่มีเวลา ไม่ทราบ ไม่ได้เก็บเอกสารเพื่อนำมาแนบบ้าง ฯลฯ นั่นคือ ข้ออ้างในการที่จะไม่นำหลักฐานมาแนบ ซึ่งในความเป็นจริงควรมีเอกสารมาแนบให้กรรมการได้เห็น เพราะสมรรถนะเป็นส่วนหนึ่งของผลงานของตนเอง หากเทียบกับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น หรือการประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล

          หากไม่เขียนบรรยาย ส่วนราชการต้องหาวิธีช่วยในการที่จะนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยจัดระบบการเขียนสมรรถนะ แต่ควรที่จะเขียนบรรยายประกอบ พร้อมให้การเขียนบรรยายนั้นมีความสัมพันธ์กับเอกสาร หลักฐานที่ตนเองต้องนำมาแนบ…การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ นั้น ผู้เขียนโปรแกรม สามารถนำผลงานมาขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นได้เช่นกัน

          จากสมรรถนะต่าง ๆ ที่บุคลากรควรมี กองบริหารงานบุคคล ได้จัดทำ และนำมาใช้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ตาม Link นี้…

http://personnel.psru.ac.th/skill/KOOMUE_Orange.pdf

ซึ่งสมรรถนะสามารปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของมหาวิทยาลัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เช่นกัน เพราะสมรรถนะ คือ การพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้น

********************************

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาในบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ แสงเงิน

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

 

หมายเลขบันทึก: 693538เขียนเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2021 13:53 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2021 15:55 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี