บันทึกของธีรชัย 5

วันที่10พ.ย.2548พึ่งมาเล่าพร้อมกับวันนี้
          วันนี้มาตั้งแต่เช้า 07.00 น ก็เริ่มปฏิบัติงานโดยเปิดเพลงและข่าวไปตามเสียงตามสาย  โดยพี่ชาติชายยกหน้าที่นี้ให้ทำทุกวัน  ในเวลา 08.00 น ก็เปลี่ยนจากเพลงและข่าวเป็นเพลงชาติเมื่อเสร็จจากภารกิจนี้แล้วก็กลับไปประจำอยู่ที่ห้องโสตเพื่อปฏิบัติงานตามตารางจองเครื่องฉายและอุปกรณ์ต่างๆของอาจารย์และนักศึกษา  ในเวลา 08.30 น เริ่มทำการติดตั้งเครื่องฉาย LCD ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์พีซีที่ห้อง 403  ในเวลา 09.30 น ไปติดตั้งเครื่องฉาย LCD เข้ากับคอมพิวเตอร์โน้ตบุคที่ห้อง 205  ในเวลา 11.00 น ก็ทำการเก็บเครื่องฉาย LCD และอุปกรณ์โสตที่ใช้เสร็จแล้วกลับมาเก็บยังห้องโสตตามเดิม  ในเวลา 13.00 น ติดตั้งเครื่องฉาย LCD เข้ากับเครื่องฉายแผ่นทึบที่ห้อง 403 และในเวลา 15.00 น ก็เก็บเครื่องมือจากห้อง 403 มาเก็บยังห้องโสตตามเดิม  วันนี้เสร็จภารกิจเพียงเท่านี้  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของธีรชัยความเห็น (0)