นโยบายเกี่ยวกับการจัดงานกฐิน ยุคโควิด จาก มหาเถรสมาคมได้มีมติ เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙


นโยบายเกี่ยวกับการจัดงานกฐิน ยุคโควิด จาก มหาเถรสมาคมได้มีมติ เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐบาล ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๒) ในห้วงเวลาการจัดพิธีทอดกฐิน ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๒ ตุลาคม - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จึงเห็นควรกำหนดมาตรการให้ทุกวัดดำเนินการ ดังนี้

๑.การจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานให้เป็นไปตามที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กำหนด

๒.การจัดพิธีถวายผ้ากฐินพิธีราษฎร์ให้ปฏิบัติโดยอนุโลมตามมาตรการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๔ ดังนี้

๒.๑ ผู้เข้าร่วมพิธีฯ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ไม่เกิน ๒๕ คน ,พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) ไม่เกิน ๕๐ คน และพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ไม่เกิน ๑๐๐ คน

ทั้งนี้ ให้เว้นระยะห่าง ประมาณ ๑.๕ - ๒ เมตร ต่อคน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

๒.๒ ผู้เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน ต้องได้รับการฉีดวัคซีน ๒ เข็ม หรืออย่างน้อย ๑ เข็ม แอสตราเซนิกา,ไฟเซอร์ โมเดอร์นา ,จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน มาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๑๔ วัน แต่ผู้เข้าร่วมพิธีที่เดินทางข้ามเขตพื้นที่ต้องมีใบรับรองการตรวจเชื้อ COVID – 19 โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง

๒.๓ จำนวนพระสงฆ์ให้พิจารณาตามความเหมาะสม และให้เว้นระยะห่างประมณ ๑.๕ - ๒ เมตรต่อรูป และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะเข้าร่วมพิธี

๒.๔ ขอความร่วมมืองดพิธีสมโภชน์องค์กฐิน และงดการตั้งขบวนอัญเชิญองค์กฐิน

๒.๕ กำหนดให้มีจุดตรวจคัดกรองผู้ร่วมพิธี

๒.๖ จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ ในสถานที่จัดพิธี

๒.๗ ให้ผู้เข้าร่วมพิธีสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะเข้าพิธี

๒.๘ ให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติตามประกาศ/คำสั่งของจังหวัดอย่างเคร่งครัดน

๓. ให้เจ้าคณะผู้ปกครองทุกระดับกำชับให้วัดในเขตการปกครองปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ตามประกาศของรัฐบาล หรือข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข หรือตามมาตรการที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดในเขตพื้นที่นั้นๆ กำหนด อย่างเคร่งครัด

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

หมายเลขบันทึก: 692912เขียนเมื่อ 19 ตุลาคม 2021 19:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 ตุลาคม 2021 21:17 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี