ทำไมคนเราเกิดมาจึงโชคดีชั่วร้ายต่างกัน


“สามสิบฟ้าลิขิต เจ็ดสิบต้อง ฝ่าฟัน” หรือ “พรแสวงดีกว่าพรสวรรค์” หรือ “ต้องสร้างกรรมดีใน ปัจจุบันทดแทนเอา” เพราะบุญเก่าเราไม่ได้สร้างสมไว้แต่ชาติ ปางก่อน จำต้องมาหาเอา หรือออกแรงให้มากในชาตินี้

ทำไมคนเราเกิดมาจึงโชคดีชั่วร้ายต่างกัน

ดร. ถวิล  อรัญเวศ
       ท่านเคยคิดบ้างไหมว่า ทำไมคนเราเกิดมาจึงมีต้นทุนชีวิต หรือ

ความโชคดี หรือโชคร้ายต่างกัน นับตั้งแต่อวัยวะรูปร่าง บางคนเกิดมา

สวย เกิดมาหล่อ อวัยวะครบ 32 ประการ ครบสมบูรณ์ จนไม่มีที่ติ 

แต่บางคนคนอย่าว่าแต่อวัยวะครบ 32 ประการเลย แม้การจะมีชีวิตรอดมาดูโลกใบนี้ 
ก็ไม่มี อาจตายหรือแท้งไปก่อนก่อนที่จะได้เกิดมาจน

มีชีวิตรอดได้ดูโลกใบนี้

        แน่นอนบางคนให้กำลังใจกันว่า “สามสิบฟ้าลิขิต เจ็ดสิบต้อง

ฝ่าฟัน” หรือ “พรแสวงดีกว่าพรสวรรค์” หรือ “ต้องสร้างกรรมดีใน

ปัจจุบันทดแทนเอา” เพราะบุญเก่าเราไม่ได้สร้างสมไว้แต่ชาติ

ปางก่อน จำต้องมาหาเอา หรือออกแรงให้มากในชาตินี้

       ธรรมะหรือธรรมชาติสอนเราให้รู้ตั้งแต่นิ้วมือ นิ้วเท้าของคนเรา

ยังยาวไม่เท่ากันเลย จะป่วยกล่าวไปใย หรืออย่าไปตั้งความหวังหรือคิดว่า 
คนเราต้องเท่ากัน แค่คิดก็น่าจะผิดแล้ว

ทำไมคนเราเกิดมาจึงโชคดีชั่วร้ายต่างกัน

      จะใช้หลักธรรมในการพิจารณาเทียบเคียงเอา คงไม่ต้องใช้ตรรกะ

หรือการคิดอนุมาน หรือนึกเดาเอา เพราะคนเราเกิดมาแล้ว แม้ว่าชีวิต

จะรอด แต่การที่จะสามารถดำรงชีวิตไปข้างหน้าอย่างยาวนาน ไม่โดน

โรคร้ายมาเบียดเบียนให้ตายไปเสียก่อน ก็ยากเหมือนกันนะครับ เช่น ปัจจุบันคือโควิด19
 เป็นเชื้อไวรัสที่อันตรายและร้ายกาจ มาฆ่าชีวิตคนเรา บางคตนอาจะทนทานหรือต้านทานต่อโควิด19 ได้ โควิด19

อาจจะเจาะชีวิตได้ยาก  แต่บางคน อาจจะมีพลังภูมิคุ้มกัน ไม่มาก

ก็ทำให้โควิดรุมกิน รุมต่อยจนอยู่หมัดหรือตายไป แต่บางคนอาจมี

การสร้างภูมิคุ้มกัน หรือหาวัคซีนมาเป็นภูมิคุ้มกันให้ ก็อาจจะพอสู้หรือรับโควิด19 ได้

       แง่คิดเรื่องต้นทุนชีวิต หรือความโชคดี โชคร้ายของคนเราตามหลักธรรม แยกได้ 2 ประการ คือ

  1. บุพกรรม

          คือ "ผลกรรมในอดีตชาติ” 

         เริ่มตั้งแต่ การมีอวัยวะครบ 32 ประการ หรือไม่ครบ

ถึงกับบางคนบอกว่า “30 ฟ้าลิขิต 70 ต้องมาฝ่าฟันเอา” ก็ดีนะครับรู้จักสร้างกำลังใจให้กับตัวเอง

          การมีอวัยวะครบ 32 ประการหรือไม่ก็เป็นตัวบ่งชี้วิถีการจะดำเนินชีวิตของมนุษย์ต่อไปในอนาคตได้ ว่าจะไปในทิศทางใด ก็สามารถนำชะตาชีวิตของท่านได้ เช่น คนมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดี

หรือหล่อ สวยรวยรูปลักษณ์ อาจจะมีช่องทางทำมาหากินได้คล่องกว่า

เป็นต้น  เนื่องจากมนุษย์ล้วนเกิดมาพร้อมบุพกรรม เกิดมาอายุสั้น เพราะเป็นคนมักฆ่าสัตว์ ทำร้ายเบียดเบียนคนอื่น เกิดมาอำภัพรูปลักษณ์ เพราะมักเป็นคนโมโหโกรธง่าย ไม่ฉลาดทางอารมณ์ หรือไม่เฉียบคมทางปัญญาในการพิจารณาแยกแยะให้รู้ดีรู้ชั่ว รู้เหตุรู้ผล

เป็นต้น

        -  บุพกรรมของเราคนอาจมีมากน้อยต่างกัน บางคนบอกว่า

อาจมี 10 ประการ คือ

         1. เกิดจากการชอบทำร้ายเบียดเบียนคนอื่น

-        2. เกิดจากการทำผิดจารีตประเพณีหรือฮีต 12 คลอง 14 

ก็รักษาไม่ได้

-        3. เกิดจากการมีจิตใจโหดร้ายทารุณ ชอบทรมานสัตว์หรือ

สิ่งมีชีวิตอย่างโหดเหี้ยมทารุณผิดมนุษย์มนา

-        4. เกิดจากการไม่รักษาสัจจะ ชอบพูดปดมดเท็จ ต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเสมอ

 

        5. เกิดจากการไม่ประพฤติตนให้อยู่ในศีลธรรม เช่น ศีล 5

เบญจธรรม 5

        6. เกิดจากขาดมโนธรรมสำนึกดีสำนึกชั่ว 

           เป็นคนไม่มีจิตสำนึกรับผิดชอบชั่วดี ความรับผิดชอบ

มีน้อยในปางก่อน เกิดมาทำให้อาภัพอับโชคในชาตินี้

        7. เกิดจากไม่รับผิดชอบในหน้าที่ของตน รวมทั้งการวางตัวไม่งาม ไม่เหมาะสมกับตนเอง ถ้าเป็นสามีภรรยากัน ก็ไม่รับผิดชอบ

ซึ่งกันและกัน ไม่ดูแลลูกให้ดี ปล่อยตามยถากรรม

-       8. เกิดจากการเป็นคนไม่มีน้ำใจ แร้งน้ำใจ ใจมีแต่มุ่งมาดปรารถนาร้ายต่อคนอื่น การจะช่วยเหลือจุนเจือส่งเสริมคนอื่นนั้น ไม่มีหรืออาจจะมีน้อย

        9. เกิดจากการมีใจชอบอิจฉาริษยาคนอื่น ไม่ให้โอกาสผู้อื่น

ชอบชิงดีชิงเด่นในทางที่ไม่ชอบธรรม ไม่เอาด้วยเล่ห์ก็อาจเอาด้วยกล

ไม่เอาด้วยกลก็อาจเอาด้วยมนต์หรือคาถา เป็นต้น

-      10. เกิดจากการสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น

            กล่าวคือ เป็นคนขาดเมตตาธรรม ไม่รัก ไม่สงสารคนอื่น 

ไม่เอาใจเขามาใส่ใจเรา

         ที่ว่ามาเป็นเพียงตัวอย่างลักษณะนิสัยบุพกรรมในอดีตชาติ

ของคนเรา เมื่อเรามีบุพกรรมมาไม่ดี แถมในปัจจุบัน เราก็ขี้เกียจ 

ชอบนอนตื่นสาย ขอบอายทำกิน ชอบหมิ่นเงินน้อย รอคอย

แต่วาสนา บ้าการพนัน คิดสั้นเอาแต่อยากรอยทางลัด แล้วก็ทำ

อัตนิบาตกรรมตนเอง ยิ่งถือว่าเป็นความโชคร้ายของชีวิต ชีวิตไม่อาจ

ฟื้นมาดีหรือโชคดีได้

  1. เกิดจากผลกรรมในปัจจุบัน

          นั้น คือ ทำดีจะได้ดี ทำชั่วจะได้ชั่ว เป็นเพียงว่าอาจให้ผลเร็วหรือช้าต่างกันเท่านั้น ประดุจการปลูกพืช พืชบางชนิด อาจให้ผลเร็ว

หรือไว แต่บางชนิดอาจให้ผลช้า หรือนานหลายปี

          กรรมในปัจจุบัน ที่อยากแนะนำ

          2.1 คาถาการเป็นเศรษฐี  อุ.อา.ก.ส.

               อุ. อุฏฐานสัมปทา   ขยันในการทำมาหากิน หนักเอา

เบาสู้เสมอ ไม่หยิบโหย่ง

               อา. อารักขสัมปทา รู้จักรักษาเก็บหอมรอมริบเงินที่หา

มาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงตน ไม่ใช้จ่ายในทางเสียหาย ไม่เป็นประโยชน์

เช่น เล่นการพนัน ซื้อเหล้าซื้อของมึนเมามากินจนคลองสติไม่ได้ทำให้

เสียผู้เสียคนก็มี

 

  1. กัลยาณมิตตตา  คบคนดีเป็นมิตร หลีกเลี่ยงจาก

การคบคนชั่วเป็นมิตร

             ส. สมชีวิตา เลี้ยงชีพเหมาะสม ไม่ขี้เหนียวจนเกินไป และ

ก็ไม่ฟุ้มเฟือยจนเกินไป พอดี พอประมาณ มีเหตุมีผลเสมอใน

การใช้จ่าย

           2.2 การทำงานให้ประสบผลสำเร็จ

                มีใจรัก เป็นนักสู้ รู้จักคิด และพินิจพิจารณาหา

ข้อบกพร่องนำมาปรับปรุงพัฒนางาน

          2.3 เหตุแห่งความรุ่งเรือง

                การประกอบธุรกิจหรือลงทุน ควรมี อย่างน้อย 4 ข้อ คือ

  1. หาทำเลที่ดี  หรือหาสถานที่เหมาะสม มีผู้คนไปมาไหม

ไม่ใช่ว่าเป็นสถานที่เงียบเหงา ชนิดคนไม่เที่ยว ผีไม่ท่อง

  1. หาคนคอยคิดคอยแนะนำหรือมีที่ปรึกษาเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน
  2. ตั้งตนไว้ชอบ ใจต้องนิ่ง คิดจะทำดี ต้องสู้ ไม่หวั่นไหว
  3. สร้างพื้นฐาน ความเชื่อมั่นไว้ดี มีต้นทุนทางสังคม ได้รับการยกย่องจากสังคมว่าเป็นคนดี คนก็อยากจะมาเชียร์
    1. คาถาผูกมิตรไมตรี

มาหนุนเรา

 

โอบอ้อมอารี

วจีไพเราะ

สงเคราะห์ผู้คน

เสมอต้นเสมอปลาย

 

สรุป

           คนเราโขคดี โขคร้ายต่างกัน เพราะบุพกรรม หรือบุญเก่า

ไม่มี และกรรมในปัจจุบัน ทำดีจะได้ดี ทำชั่วจะได้ชั่ว คิดเสียว่า 

30 ฟ้าลิขิต 70 ต้องฝ่าฟันต่อสู้เอา ต้องสู้ชีวิตเท่านั้น โชคจึงจะมา

หาเรา

 

 

 

 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

https://thaipublica.org/2019/10/nattavudh-100/

https://bit.ly/2YTsELw

https://mgronline.com/daily/detail/9620000071986

หมายเลขบันทึก: 692868เขียนเมื่อ 17 ตุลาคม 2021 03:31 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 ตุลาคม 2021 03:32 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี