คลังเสนอ ครม.แยกบัญชีรัฐวิสาหกิจ ต้น ม.ค.ปี 50

  ติดต่อ

  คลังเสนอ ครม.แยกบัญชีรัฐวิสาหกิจ ต้น ม.ค.ปี 50  
                    นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) คาดการณ์ว่า จะสรุปแนวทางทั้งหมดในการให้รัฐวิสาหกิจแยกการลงบัญชี ในช่วงสิ้นเดือน ธันวาคมนี้ โดยจะแยกบัญชีออกเป็น 2 ประเภท คือ การแยกบัญชีของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (PSA) และบัญชีของรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินกิจการเชิงพาณิชย์แต่ต้องแบกรับภาระด้านสังคม (PSO) คาดว่าจะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ภายในต้นเดือนมกราคม 2550 และเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว รัฐวิสาหกิจทุกแห่งที่ต้องแยกการลงบัญชีนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้รัฐวิสาหกิจที่ต้องให้บริการต่ำกว่าต้นทุนในราคาถูก เช่น ค่าโดยสารรถไฟ รถเมล์ เพราะหากไม่แยกบัญชีดังกล่าวออกจะทำให้ไม่รู้ว่า ส่วนใดที่รัฐวิสาหกิจแบกรับภาระต้นทุน และส่วนไหนบริหารได้กำไร   นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังมีแนวทางให้รัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้ให้แก่รัฐในช่วงครึ่งปี เพราะรัฐบาลมีความจำเป็นสำรองเงินไว้ใช้ตลอดทั้งปี เพราะมองในแง่ผู้ถือหุ้นก็ต้องการเงินปันผลระหว่างกาลด้วย เพื่อจะได้นำเงินเข้ามาบรรเทาภาระดอกเบี้ยด้วย และหากนำส่งในช่วงปลายปีครั้งเดียวรายได้เข้าคลังจะกระจุกตัวในช่วงปลายปี โพสต์ทูเดย์ : 25 ธ.ค. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

หมายเลขบันทึก: 69207, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:50:18+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การบัญชีรัฐวิสาหกิจ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)