กระบวนทัศน์ใหม่ของการวิจัยสุขภาพ

  ติดต่อ

  การวิจัยด้านสุขภาพในประเทศไทยจะเคลื่อนสู่ภพภูมิ (order) ใหม่ จากภพภูมิเดิมที่มีเฉพาะระบบวิจัยสุขภาพที่หวังผล better health สู่ภพภูมิใหม่ที่การวิจัยสุขภาพหวังผลทั้ง better health และ better economy  

         วันที่ 22 ธ.ค.49  ผมไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายด้านสุขภาพ (คณะที่ 7) ของกระทรวงสาธารณสุข   ซึ่งมีหน้าที่สร้างกลไกถาวรสำหรับสนับสนุนการวิจัยด้านสุขภาพ

         สรุปได้ว่า  จะยกร่าง พรบ. เพื่อจัดตั้งสำนักงานสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ  เป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ   ภายใต้กำกับของกระทรวงสาธารณสุขแต่ทำงานเชื่อมโยงระดับประเทศ   รวมทั้งเชื่อมโยงสู่ระดับนานาชาติ

         การวิจัยด้านสุขภาพในประเทศไทยจะเคลื่อนสู่ภพภูมิ (order) ใหม่   จากภพภูมิเดิมที่มีเฉพาะระบบวิจัยสุขภาพที่หวังผล better health สู่ภพภูมิใหม่ที่การวิจัยสุขภาพหวังผลทั้ง better health และ better economy

         สำนักงานสนับสนุนการวิจัยสุขภาพจะทำหน้าที่จัดการงานวิจัยสุขภาพของประเทศ   ไม่ทำวิจัยเอง

                      

                            บรรยากาศในห้องประชุม

                      

                                  ผู้เข้าร่วมประชุม

                      

                         อีกส่วนหนึ่งของผู้เข้าประชุม

                      

                             ผู้เข้าประชุมอีกส่วนหนึ่ง

วิจารณ์  พานิช
 22 ธ.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

หมายเลขบันทึก: 69206, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:50:18+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #กระทรวงสาธารณสุข#สำนักงานสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)