ชาติจะเสี่ยงภัย

JJ
คุณภาพการศึกษาต่ำ

รายงานสด ประชุมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา

 เช้านี้วันดี ท่านศาสตราจารย์ เกียรติคุณ สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ผู้อำนวยการ สมศ เชิญ ผู้ทรงคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มาร่วม เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนา มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ท่าน ผอ.สมหวังกล่าวนำว่า ชาติจะเสี่ยงภัย เพราะคุณภาพการศึกษาต่ำ

ประเด็นที่สำคัญ คือ ระบบที่ สมศ ทำ คือ Networking and outsourcing

  จุดเน้น คือ

 ๑. หัวใจ คือ การประเมินเพื่อการพัฒนา

 ๒. พัฒนาจากจุดเด่นเป็น Best Practice

 ๓. การประกันคุณภาพ โดยการบูรณาการการวางแผนเข้ากับการประกันคุณภาพเข้าด้วยกัน

 ประเด็นที่ท่านอาจารย์สมหวังเน้นคือ การทำรายงานประจำปี  SAR ที่เป็น Annual report  โดยให้ศึกษา พรบ การศึกษาแห่งชาติ ปี ๒๕๔๒ มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก

 

JJ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#km#eqa#iqa#kku#สมศ#jj#uac

หมายเลขบันทึก: 69203, เขียน: 25 Dec 2006 @ 09:41 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ชาติจะเสี่ยงภัย เพราะคุณภาพการศึกษาต่ำ

น่าจะแทงกลางใจดำๆของครูไทย

เช้าก็ไป  เย็นก็กลับ รับคำสั่ง

ถูกต้องครับผม  เหมาะสมครับท่าน

คิดไม่เป็น ท่าเต้นจึงไม่สวย

ต้องคิดยุทธศาสตร์  ครูไทยหัวใจเสริมใยเหล็ก

ชาติจึงจะพ้นภัย

เขียนเมื่อ 

 School Uniform เรียนท่าน ครูเม็กดำ1

 ครูไทย ร่วมใจพัฒนา

 มองไปข้างหน้า ลูกหลานมั่นคง

 ร่วมรณรงค์ สร้างสังคมอุดมปัญญา เคียงหน้าความพอเพียง

 เพี้ยงๆ มาช่วยกัน รวมพลัง ครูไทย

 มาร่วมใจ ชาติไท..พัฒนา