โทษปรับทางปกครองการเก็บรักษาเงิน

  ติดต่อ

  ความผิดการเก็บรักษาเงิน  
เจ้าหน้าที่ผู้ใดมีหน้าที่เก็บรักษาเงิน ได้รับมอบเงินเพื่อการเก็บรักษา แต่ไม่นำเงินเข้าฝากหรือเก็บรักษาในธนาคารหรือสถานที่ซึ่งเป็นที่เก็บรักษาเงินของหน่วยงานตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่กฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยงานกำหนดต้องรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ 1  ถ้ามีผู้บังคับบัญชาร่วมกระทำความผิด ต้องรับโทษทางปกครองชั้นที่ 2 ถ้ามีเจ้าหน้าที่คนอื่นร่วมกระทำความผิดก็ต้องรับโทษทางปกครองชั้นที่ 2 ด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กองคลังและพัสดุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หมายเลขบันทึก: 69199, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-25 10:29:48+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ความผิดการเก็บรักษาเงิน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)