การพรางจุดที่บกพร่องบนใบหน้าจาก ศิลปการแต่งหน้า สามารถแต่งหน้าให้มองดูกรามเล็กลง มองดูจมูกโล่ง มองดูหน้าปากแคบเข้า ใช้วิธีแรงเงาด้วยแป้งแข็ง ใช้สีแป้งเข้มกว่าผิว แต่ก็ไม่ใช้แปรงสีเข้มจนเกินไป ควรเลือกสีที่เข้มกว่าให้เหมาะสม ควรเลือกสีเปรียบเทียบในเวลากลางวันดีกว่ากลางคืน