หายไปนาน    เนื่องจากมีภาระกิจหลายอย่าง   มีทั้งเรื่อง KM นำมาใช้ในองค์กร  จนในที่สุด งานที่เริ่มกระตุ้นให้มีการคิด  การพัฒนา ความรู้ในองค์กรเริ่มเดิน  หรือเริ่มต้นขึ้น   โดยในวันเสาร์ที่ผ่านมา ที่องค์กรทำทำงานได้จัดงาน โครงการแข่งขันทักษะ    ซึ่งเราในฐานนะ organizer  ได้ทำให้บรรลุงานไปแล้ว ซึ่งจากงานนี้ เราได้เรียนรู้อะไรมากมาก ซึ่งจะทยอยนำมาบันทึกใน blog ต่อไป