คู่มือการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจผ่านผนังทรวงอกในผู้ป่วยทารกแรกเกิดเพื่อวินิจฉัยโรคหลอดเลือดเกิน (Patent ductus arteriosus)


http://intranet.mahidol/op/orpr/newhr/?page_id=126

 

คู่มือการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจผ่านผนังทรวงอกในผู้ป่วยเด็กทารกแรกเกิด เพื่อวินิจฉัยโรค หลอดเลือดเกิน (Patent ductus arteriosus; PDA) สําหรับนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกเล่มนี้จัดทําขึ้นเพื่อ รวบรวมองค์ความรู้และแนวทางการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ เพื่อให้นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกมี ความรู้ความมันใจ สามารถตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจให้แก่ผู้ป่วยเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน การเกิดความผิดพลาดซึ่งมีผลต่อสุขภาพของผู้ป่ วย เนื้อหาถูกแบ่งเป็ นส่วนๆ ตั้งแต่ขั้นวางแผนเตรียมการตรวจ ขั้ นการเขียนรายงานผล และขั้ นดูแลรักษาเครื่อง ซึ่งทั้ งหมดนี้เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์การปฏิบัติงานจริง ผสานองค์ความรู้จากหลายแหล่งซึ่งล้วนมีที่มาน่าเชื่อถือ อาทิ วารสารจากสมาคมคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจแห่ง สหภาพยุโรป (European journal of Echocardiography) วารสารสมาคมคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจแห่งอเมริ กา (Journal of American heart association society of Echocardiography) วารสารสมาคมคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ ประเทศแคนาดา (Canadian society of Echocardiography journal) วารสารสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศ ไทย และวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นต้น แนวทางและเทคนิคปฏิบัติงานนั้นประยุกต์และปรับตาม แนวทางการตรวจรักษา (Guideline) ที่เผยแพร่ใหม่เสมอๆ การจัดทําคู่มือปฏิบัติงานนี้นอกจากจะเป็ นการ เผยแพร่ความรู้ในด้านแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมสาขาอาชีพและบุคลากรสายสุขภาพอื่นๆ แล้ว ยังเป็ นการ ร่วมเผยแพร่ บทบาทหน้าที่ของนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจคลื่นเสียง สะท้อนหัวใจให้สังคมรับรู้อีกทางหนึ่ ง อันจะเป็ นการธํารงไว้ซึ่งคุณค่าและเกียรติของสาขาอาชีพภายใต้ คุณภาพงาน และมีส่วนในการสร้างสุขภาพดีให้กับสังคมไทยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณสุขต่อไป

 

การต่อยอดผลงาน

https://he01.tci-thaijo.org/index.php/mur2r/article/view/242077

https://he01.tci-thaijo.org/index.php/mur2r/article/view/241472

 

หมายเลขบันทึก: 691468เขียนเมื่อ 12 กรกฎาคม 2021 11:24 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 กรกฎาคม 2021 10:03 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี