วันอัฎฐมีบูชา วันถวายพระเพลิงพุทธสรีระ


วันอัฎฐมีบูชา วันถวายพระเพลิงพุทธสรีระ

วันพฤหัสบดี ที่ 3 มิถุนายน 2564 : ⏰ เวลา 18.00-22.00 น.

??ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ เวียนเทียน ฟังธรรม

...................................

☸️ ช่วงที่ 1 เวลา 18.00 -19.00 น. สนทนาธรรม

1. ?พระมหาดวงทิพย์ ปริยัตติธารี, ป.ธ.9. กำลังศึกษา​ ระดับปริญญาเอก สาขาสันติ​ศึกษา​.มจร. (Ibsc)​. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมคำ จังหวัดเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศพม่า.

2. ?‍♂️ พระมหาวราสยะ วราสโย, ดร.

น.ธ.เอก, ป.ธ.9 (นาคหลวง) , พธ.ม., Ph.D.

อาจารย์สอน มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

วัดยานนาวา เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

3. ☸️ พระครูโสภณปริยัติ (ชรินทร์ อินฺทปญฺโญ)

น.ธ.เอก, ป.ธ.4, พธ.บ., ศน.ม.

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระสิงห์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด เชียงใหม่

เจ้าอาวาสวัดอินทปัญญาราม อำเภอลอง จังหวัดแพร่ผู้ดำเนินรายการ

.................................

☸️ ช่วงที่ 2 เวลา 19.00 -20.00 น. สวดมนต์ เวียนเทียน ( Messenger Room)

?พระมหาพีระวัฒน์ ฐิตธมฺโม

น.ธ. เอก, ป.ธ. 5, ร.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง)

พระธรรมวิทยากร, ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน, นักจัดรายการวิทยุ, พระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 1, วัดนอก ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี. และคณะสงฆ์วัดนอก นำสวดมนต์

? พระณธีร์วิชญ์ คมฺภีรปญฺโญ , น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, ปว.ค., พธ.บ., ร.บ., พธ.ม., พธ.ด.พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๗. วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ

.................................

☸️ ช่วงที่ 3 เวลา 20.00-21.30 น. สนทนาธรรม

? พระครูสาทรสันติวัฒน์ วัดพุทธภาวนาเวสเตอร์โรส ประเทศสวีเดน

? พระมหาชาญชัย พฺรหฺมปติฎฺโฐ, น.ธ.เอก, ป.ธ.7,

พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น 24, พระปริยัตนิเทศก์,​ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดเทพลีลา (พระอารามหลวง) เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

??พระมหาบุญเลิศ มหาวีโร

น.ธ.เอก, ป.ธ.7 ครูสอนพระปริยัติธรรม, พระวินยาธิการประจำจังหวัดกำแพงเพชร วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง

ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

?พระอาจารย์ไท อิสฺสรธมฺโม

น.ธ.เอก, ประโยค 1-2, พระธรรมทูต & วิศวกรสันติภาพ

B.A. BUSINESS ENGLISH OF ASSUMPTION UNIVERSITY (ABAC)

M.A. BUDDHIST STUDIES, IBSC OF MCU

PH.D. CANDIDATE OF PEACE STUDIES ( IBSC, MCU )

วัดนาค (นานาชาติ) อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อิสระธรรมสถาน (International Meditation Hermitage)

? พระมหาพีระวัฒน์ ฐิตธมฺโม ผู้ดำเนินรายการ

☸️ พระจาตุรงค์ อาจารสุโภ ดร, ผู้ดำเนินรายการ

น.ธ.เอก, ประโยค 1-2, พธ.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา),พธ.ม(ปรัชญา),พธ.ด. (ปรัชญา), พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น 24.

.........................

? สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ อปฺปมตฺโต วิจกฺขโณ

? ผู้ไม่ประมาท พินิจพิจารณาตั้งใจฟังด้วยดี ย่อมได้ปัญญา

? สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ

การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง

? ร่วมแสดงความคิดเห็น และส่งคำถามข้อสงสัยได้

? ปัญญาบารมีสร้างได้ ด้วยการฟัง ศึกษา แบ่งปันสิ่งดีๆแก่ผู้อื่น สนับสนุน ส่งเสริมคนอื่นให้ได้เกิดปัญญา

? สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ อปฺปมตฺโต วิจกฺขโณ

ผู้ไม่ประมาท พินิจพิจารณาตั้งใจฟัง ย่อมได้ปัญญา

? #ออมบุญออมธรรมวันละบาท #ธรรมเป็นทีม

#1แชร์1บุญ #ธรรมสากัจฉา #วันอัฎฐมีบูชา

 

หมายเลขบันทึก: 690908เขียนเมื่อ 31 พฤษภาคม 2021 09:52 น. ()แก้ไขเมื่อ 31 พฤษภาคม 2021 09:52 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท