คำถามเร้าพลัง ผนวกเครื่องมือช่วยการสอนออนไลน์


        ปกติเวลาจัดการเรียนการสอนออนไลน์จะพบว่าลูกศิษย์เรามักจะปิดกล้องเมื่อเราเริ่มบรรยายหรือเล่าความรู้  ทำให้ครูมีความกังวลว่าห้องเรียนจะขาดการมีส่่วนร่วม หรืออยากให้เป็นการเรียนการสอนแบบเชิงรุกอย่างแท้จริง  ดังนั้นบรรยากาศถาม-ตอบจะทำให้ครูเรามั่นใจได้ว่า นักเรียนยังอยู่กับเรา  ดังนั้นเครื่องมือหลักคือ คำถาม เครื่องมือเสริมคือพื้นที่ในการตอบของนักเรียน  ซึ่งครูนกใช้แล้วรู้สึกว่า สามารถทำให้ห้องเรียนมีชีวิตชีวาได้คือ Jamboard 
       Jamboard เป็นแอปพลิเคชันของค่าย google สามารถดาวน์โหลดมาใช้ร่วมกับการสอนผ่าน google meet จะมีลักษณะคือ กระดานออนไลน์นักเรียนสามารถเขียนหรือพิมพ์ได้ แทรกภาพได้ สิ่งที่นำเสนอต่อไปนี้เป็นการสอนแบบใช้คำถามเร้าพลังนักเรียน พร้อมเปิดพื้นที่Jamboard ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมโดยการประเมินการเรียนรู้ของตนเองโดยนักเรียน
        การประเมินการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือ การให้นักเรียนได้ประเมินตนเองว่า "ฉันรู้เรื่องนี้แค่ไหน" หรือ "ฉันยังไม่เข้าใจเรื่องใดอีกบ้าง" ดังนั้นตลอดช่วงการจัดกิจกรรมการสอน ครูสามารถตรวจสอบสถานะการเรียนรู้ของนักเรียนได้ตลอดทั้ง 3 ช่วงคือ ช่วงนำเข้าสู่บทเรียน ช่วงดำเนินกิจกรรม และช่วงสรุป โดยใช้คำถามปลายเปิด และการให้เวลาหรือแรงเสริมในการตอบคำถาม

1. วิธีการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน

  • ใช้เครื่องมือคือ การตั้งคำถามปลายเปิดที่ใช้คำว่า เพราะเหตุใด อย่างไร พร้อมให้เวลาที่เหมาะสมกับคำถาม
  • สำหรับการเรียนออนไลน์ในการตอบคำถามอาจใช้ Jambord ร่วมด้วยเพื่อให้ห้องเรียนมีส่วนร่วมกับการตั้งคำถามและคำตอบ
  • คำถามช่วงนำเข้าสู่บทเรียน เน้นถามเพื่อตรวจสอบความรู้เดิม
  • คำถามช่วงจัดกิจกรรม เน้นถามเพื่อให้นักเรียนตรวจสอบความรู้ว่า ครบประเด็นหรือครอบคลุมเนื้อหาหรือไม่ หรือคำถามกระตุ้นให้นักเรียนได้หาความรู้เพื่ิมเติม หรือความรู้ที่เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน
  • คำถามช่วงสรุป คือคำถามที่เน้นให้นักเรียนได้สรุป หรือตรวจสอบความรู้ของตนเอง

2. ผลที่ได้ต่อตัวนักเรียน ครู และวิชาการ

  • ผลต่อนักเรียนคือ นักเรียนได้เรียนรู้และประเมินความรู้ด้วยตนเอง
  • ผลต่อครู คือ ครูสามารถประเมินนักเรียนได้ตามสภาพจริง
  • ผลต่อวิชาการคือ การประเมินจะเป็นลักษณะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนโดยสอดคล้องกับนักเรียนเป็นรายบุคคล และครูสามารถจะช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำเป็นรายบุคคลได้อย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อชั้นเรียน

        ลองนำเครื่องมือนี้ไปใช้ดูนะคะสำหรับครูที่ต้องพร้อมๆสำหรับการสอนออนไลน์รอบที่ 2 มีแหล่งสอนวิธีการใช้Jamboard หลายแหล่ง แต่ครูนกอยากแนะนำว่า ลองผิดลองถูกด้วยตนเองก็สนุกดีค่ะ พร้อมๆกับตั้งความหวังว่า เป็นรอบสุดท้ายที่ online เพราะครูวิทยาศาสตร์แบบครูนกที่ต้องเน้นกระบวนการทดลองยังคงอยาก onsite 

หมายเลขบันทึก: 690794เขียนเมื่อ 25 พฤษภาคม 2021 10:38 น. ()แก้ไขเมื่อ 25 พฤษภาคม 2021 10:38 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี