๘๘๗. การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ตอนแรกเกิด


การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ตอนแรกเกิด

การเรียนรู้...เริ่มต้นตั้งแต่การลืมตาเกิดมาบนโลกใบนี้ บางคนเกิดมา เรียกว่า เสมือนมีบุญ ที่มีพร้อมพ่อ-แม่ ปู่-ย่า ตา-ยาย มีฐานะ เงินทอง คือ เป็นครอบครัวที่อบอุ่น มีผู้ใหญ่คอยอบรม ดูแล สั่งสอน แต่บางครั้งก็มีรายละเอียด ปลีกย่อยมากมายที่เป็นองค์ประกอบในการสั่งสอนมนุษย์ที่มีความเหมือนและแตกต่างกัน ทำให้มนุษย์เรามีสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่แตกต่างกัน บางครอบครัวมีฐานะ มีเงิน มีความสุข...บางครอบครัวก็มิได้เป็นเช่นนั้น มีฐานะ มีเงิน แต่ไม่มีความสุข จากองค์ประกอบปลีกย่อยมากมายที่มีผลกระทบต่อในการดำรงชีวิตของแต่ละบุคคล...สิ่งหนึ่งที่มนุษย์ได้รับผล เรียกว่า "การเรียนรู้ของชีวิต" ณ วัยที่ยังเล็กอยู่

บางคน ไม่มีพ่อ-แม่ อยู่กับผู้มีอุปการะนำมาเลี้ยงดู ทำให้ขาดโอกาสการอบรม สั่งสอน ดูแล ให้ความอบอุ่น อาจเป็นเพราะเหตุผลของแต่ละครอบครัวที่ไม่เหมือนกัน...แต่อยากบอกว่า นั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญของการเรียนรู้ชีวิต เพราะสิ่งนี้ เป็นเรื่องที่ยากจะคาดเดาได้ว่า ความสมบูรณ์ของครอบครัวที่ไม่เหมือนกัน อาจเป็นด้วยโชคชะตาฟ้า ความมีเหตุผลของแต่ละครอบครัวนั้นไม่เหมือนและไม่เท่ากัน จึงเป็นสาเหตุ...

หากมองในลักษณะของการเรียนรู้ชีวิตตั้งแต่เยาว์วัย เมื่อพิจารณาดูจะทำให้เห็นถึงมีมุมมองถึง ๒ มุม คือ มุมหนึ่งความอบอุ่นของครอบครัวทำให้ทราบถึง การสร้างความเข้มแข็ง ภูมิคุ้มกันของมนุษย์ได้ยามเติบโตขึ้น แต่มีมุมเสีย คือ อาจไม่เคยพบเจอปัญหาบางเรื่อง เช่น ความยาก ลำบาก ที่อีกครอบครัวที่ครอบครัวไม่อบอุ่น แต่มนุษย์คนนั้นได้รับผลลำบากเมื่อตอนเป็นเด็กเล็ก ๆ ได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจมามากมาย แต่สิ่งที่ได้รับ คือ ความอดทน อดกลั้น เพราะต้องมีชีวิตให้อยู่รอดต่อไปได้...ลักษณะการมองเรื่องราวบนโลกใบนี้ ควรหัดมองให้ได้ และให้เป็นทั้งสองด้าน เพราะทุกเรื่องบนโลกใบนี้มีสองด้านเสมอ ขึ้นอยู่กับตัวเราจะมองด้านไหน โดยใช้เหตุและผลในการมาเป็นตัวช่วยให้คิด วิเคราะห์ และแยกแยะให้เป็น...อย่าฝึกตัดสินใจด้วยตนเองเพียงด้านเดียว เพราะในมุมอีกมุมหนึ่งนั้นมีเหตุผลรอคุณอยู่ เพียงแต่ฝึกการคิดด้วยเหตุและผล และชั่งน้ำหนักว่าหากตัดสินใจด้านใดไปแล้ว จะเกิดอะไรขึ้นกับตัวของเราเอง เพราะที่เห็น สิ่งที่ผ่านมา คือ การเอาความคิดของตนเองเป็นที่ตั้ง นี่ก็คือ อัตตา (ตัวตน ตามหลักธรรม)

ในมุมมองของผู้เขียน...สิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมา เรียกว่า "ทักษะชีวิต" ที่มนุษย์แต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน ไม่มากก็น้อย แต่มิได้เป็นปัญหา เพราะสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้น ตัวเราเองมิอาจเลือกได้...สิ่งหนึ่งที่จะเริ่มต้น นั่นคือ เมื่อทราบว่าชีวิตมีความแตกต่างกันแล้ว สิ่งที่ต้องคำนึงถึง นั่นคือ ต่อไปคือ ขั้นตอนของการเริ่มต้นลงมือทำ เราสามารถกระทำในสิ่งที่ดีต่อชีวิตของเราเองได้ โดยพิจาณา วิเคราะห์ แยกแยะให้ได้และให้เป็นด้วยตัวของเราเองว่า สิ่งไหนดี - ไม่ดี...และเราจะเลือกกระทำแต่สิ่งดี ๆ เพราะมีความเชื่อว่า หากกระทำในสิ่งที่ดี ๆ แล้ว จะทำให้ชีวิตของเราไม่มีทุกข์ หรือมีทุกข์น้อยที่สุด...หากกลับกันเราเลือกกระทำในสิ่งที่ไม่ดี ก็จะทำให้ชีวิตของเรามีทุกข์ หรือมีทุกข์มากขึ้น...มีความเชื่อว่า มนุษย์เราเกิดมาทุกคน ต้องการที่จะมีความสุขด้วยกันทั้งนั้น แล้วสิ่งใดล่ะ!!! เมื่อทำแล้วให้เกิดทุกข์น้อยที่สุด นั่นก็คือ การกระทำในสิ่งดี ๆ...

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้...หากมองมุมของ "ธรรมะ" นั่นคือ หลักธรรมที่สอนให้ชีวิตมนุษย์ได้เรียนรู้ทุกข์ - สุข จากการใช้ชีวิตเมื่อเริ่มต้นวัยเด็ก...ในการเกิดความทุกข์ สอนให้เรารู้ว่า เมื่อเกิดทุกข์แล้ว หากผ่านช่วงเวลาหนึ่งไปแล้ว ตัวเราก็จะเกิดสุข...แต่ให้ระวัง!!! ว่า เมื่อเกิดสุขแล้ว ให้เรารู้ไว้ว่า ต่อไปอาจเกิดทุกข์ เพราะโลกใบนี้จะมีวัฏจักรของการเรียนรู้แบบนี้เสมอ ๆ...เพราะความสุข - ทุกข์ มิใช่อยู่กับเราไปตลอดชีวิต เนื่องจากชีวิตจะสิ่งต่าง ๆ คละเคล้าปะปนกันไปเสมอ...เรียกว่า มนุษย์มิมีอะไรที่สมบูรณ์แบบ แต่ทุกเรื่องขึ้นอยู่กับเราได้ลงมือปฏิบัติ และฝึกให้เราได้เรียนรู้หลักธรรมตั้งแต่เยาว์วัย...ธรรมะจะอยู่ควบคู่กับชีวิตมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิด จนกระทั่งตาย...ซึ่งในการสอนคน ควรมีการสอดแทรกเรื่องแบบนี้ให้มนุษย์ได้เข้าใจ และเรียนรู้ถึงเรื่องหลักธรรม เพราะเป็นวิธีลัด หรือเครื่องมือทำให้มนุษย์ดำรงชีพได้อย่างสงบสุข และเกิดความเข้าใจโลกมนุษย์ได้มากยิ่งขึ้น...ไม่ควรแยกสอนให้มนุษย์เรียนรู้เป็นรายเรื่อง หลักสูตร ทุกหลักสูตร สามารถสอดแทรกเรื่องการนำธรรมะมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดมนุษย์ที่มีคุณค่า และมีคุณภาพยิ่งขึ้น...เรียกว่า เริ่มต้นดี ปลายทางย่อมดี

********************************************

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ แสงเงิน

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

หมายเลขบันทึก: 690613เขียนเมื่อ 15 พฤษภาคม 2021 10:13 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 พฤษภาคม 2021 10:28 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี