วรรณคดีจีน แปลไทย


สามก๊ก

https://bit.ly/2o60aIU

ซ้องกั๋ง

https://bit.ly/2o3vk3L

ไซอิ๋ว

https://bit.ly/3vVCVlg

ห้องสิน

https://bit.ly/2o3dSfK

เลียดก๊ก

https://bit.ly/2sxMMlw

ชิดก๊กไซ่ฮั่น

https://bit.ly/2F61Ucy

ตั้งฮั่น

https://bit.ly/2C1geo4

ซวยงัก

https://bit.ly/2Hmgldq

ไคเภ็ก

https://bit.ly/3nXO2Yo

ยี่จับสี่เห่า

https://bit.ly/3nZd9Kc

สุภาษิตขงจู๊

https://bit.ly/3eXTtlO

สุภาษิตเล่าจื๊อ

https://bit.ly/3twITHV

ซิยินกุ้ย เล่ม ๑

http://www.digitalcenter.finearts.go.th/book-detail/7108

ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล กรมศิลปากร

ซิยินกุ้ย เล่ม ๒

http://www.digitalcenter.finearts.go.th/book-detail/7109

ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล กรมศิลปากร

หมายเหตุ ชุดพงศาวดารจีน ที่องค์การค้าของคุรุสภา ได้เคยจัดพิมพ์ รวมทั้งสิ้นเป็นหนังสือ ๓๕ เรื่อง ได้แก่

๑.ไคเภ็ก เริ่มแต่ประวัติศาสตร์ยังเจือปนด้วยนิยาย เช่น การสร้างดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ สร้างโลก ฯลฯ จนถึงตอนใกล้ประวัติศาสตร์ กษัตริย์องค์แรก ๆ ของจีน ตั้งแต่สมัยที่กษัตริย์ได้ขึ้นเสวยราชย์ โดยราษฎรเป็นผู้เลือก จนถึงปฐมกษัตริย์ สืบราชวงศ์ คือ กษัตริย์ราชวงศ์แฮ่ กับกษัตริย์ราชวงศ์เชียว (ก่อนพุทธศักราช ๒๑๕๔ ปี ถึงก่อนพุทธศักราช ๑๒๔๐ ปี)


๒. ห้องสิน

๓. เลียดก๊ก

๒. และ ๓. ยุคราชวงศ์เซียว และ ราชวงศ์จิว (ก่อนพุทธศักราช ๑๒๔๐ บี ถึง พุทธศักราช ๒๔๗)


๔.ไซ่ฮั่น

๕.ไต้ฮั่น

๖.ตั้งฮั่น

๔. ๕. ๖. ยุคราชวงศ์จิ๋น และราชวงศ์ฮั่น (พ.ศ. ๒๔๘-๓๓๗)


๗.สามก๊ก ยุคราชวงศ์ฮั่นตอนปลาย ต่อราชวงศ์วุย และราชวงศ์จิ้นตอนต้น (พ.ศ.๓๓๗-๘๐๗)


๘. ไซจิ้น

๙. ตั้งจิ้น

๑๐. น่ำซ้อง

๘. ๙. ๑๐. ยุคราชวงศ์จิ้น ราชวงศ์ซอง ราชวงศ์ชี ราชวงศ์เหลียง และราชวงศ์ต้น (พ.ศ.๘๐๘-๑๑๓๒)


๑๑. ส้วยถัง

๑๒. ซุยถัง

๑๑. และ ๑๒. ยุคราชวงศ์ซุย และราชวงศ์ถังตอนต้น (พ.ศ. ๑๑๓๒-๑๑๖๑)


๑๓. เสาปัก

๑๔.ซิยินกุ้ย

๑๕.ซิเตงซัน

๑๖.ไซอิ๋ว

๑๗.บูเช็กเทียน

๑๓.- ๑๗. ยุคราชวงศ์ถัง (พ.ศ.๑๑๖๑-๑๔๕๐)


๑๘. หงอโต้ว  ยุคราชวงศ์เหลียง, ราชวงศ์จัง, ราชวงศ์จิ้น, ราชวงศ์ฮั่น, ราชวงศ์จิว (พ.ศ. ๑๔๕๐-๑๕๐๓)


๑๙. น่ำปักซ้อง

๒๐. บ้วนฮ่วยเหลา

๒๑. โหงวโฮ้วเพงไซ

๒๒. โหงวโฮ้วเพงหนำ

๒๓. โหงวโฮ้วเพงปัก

๒๔. ซวยงัก

๒๕. ซ้องกั๋ง

๒๖. เปาเล่งถูกงอั้น

๑๙.-๒๖. ยุคราชวงศ์ซ้อง (พ.ศ.๑๕๐๓-๑๘๑๙)


๒๗.ง่วนเฉียว ยุคราชวงศ์หงวน (พ.ศ. ๑๘๒๐-๑๙๑๑)


๒๘. เม่งเฉียว

๒๘. เองเลียดต้วน

๓๐. ซองเต๊กอิ้วกังหนำ

๓๑. ไต้อั้งเผ่า

๓๒. เซียวอั้งเผ่า

๓๓. เนียหนำอิดซือ

๒๘.- ๓๓. ยุคราชวงศ์เหม็ง (พ.ศ.๑๙๑๑-๒๑๘๖)


๓๔. เม่งมวดเซงฌ้อ

๓๕.เชงเฉียว

๓๔. และ ๓๕. ยุคราชวงศ์เช็ง (พ.ศ.๒๑๘๗-๒๔๕๔)

** (จากคำนำหนังสือพงศาวดารจีน ซิยินกุ้ย องค์การค้าของคุรุสภา พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง พ.ศ.๒๕๑๑)

โครงการห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมหนังสือต่างๆ ในประเทศไทยในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สืบค้นได้ง่ายทางออนไลน์

https://tinyurl.com/36rcftr2

เว็บไซต์ ห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ

https://vajirayana.org/

เฟซบุ๊ก ห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ

https://www.facebook.com/read.vajirayana/

ทวิตเตอร์ ห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณ

https://twitter.com/ReadVajirayana

หมายเลขบันทึก: 690498เขียนเมื่อ 9 พฤษภาคม 2021 12:48 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 พฤษภาคม 2021 17:57 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท