การจัดกลุ่มยาตามสรรพคุณที่ใช้รักษา ATC


องค์การอนามัยโลก ประกาศการจัดกลุ่มยาตามสรรพคุณที่ใช้รักษา โรคและอาการตามระบบอวัยวะต่างๆ

Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) classification system โดยแบ่งกลุ่มยาเป็น 14 กลุ่ม

แต่ละกลุ่ม มีรหัส7หลักกำกับ รหัสเป็นตัวอักษรและรหัสตัวเลข (Alphanumeric) รหัสนำหน้าตัวแรกเป็นตัวอักษร ระบุกลุ่มอวัยวะ (Anatomy) 2หลักถัดไปเป็นตัวเลข ระบุสรรพคุณการรักษา (Therapeutic) 4หลักที่เหลือ เป็นตัวอักษรและตัวเลข ระบุกลุ่มยาตามสารเคมี ของตัวยาสำคัญ

ยา 14 กลุ่มได้แก่

1 A Alimentary tract and metabolism  ระบบทางเดินอาหารและเมตาบอลิซึม

A ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM ยากลุ่มระบบทางเดินอาหาร และเมตาบอลิซึม
A01 STOMATOLOGICAL PREPARATIONS ยาบำบัดอาการ/โรคในช่องปาก
A02 DRUGS FOR ACID RELATED DISORDERS ยาลดกรด
A03 DRUGS FOR FUNCTIONAL GASTROINTESTINAL DISORDERS ยาบำบัดอาการระบบทางเดินอาหารแปรปรวน
A04 ANTIEMETICS AND ANTINAUSEANTS ยาแก้อาเจียนคลื่นไส้
A05 BILE AND LIVER THERAPY ยาบำบัดโรคท่อน้ำดีและตับ
A06 DRUGS FOR CONSTIPATION ยาแก้ท้องผูก
A07 ANTIDIARRHEALS, INTESTINAL ANTIINFLAMMATORY/ ANTIINFECTIVE AGENTS ยาแก้ท้องเดิน
A08 ANTIOBESITY PREPARATIONS, EXCL. DIET PRODUCTS ยาลดความอ้วน
A09 DIGESTIVES, INCL. ENZYMES ยาและเอนซัยม์ช่วยย่อยอาหาร
A10 DRUGS USED IN DIABETES ยารักษาเบาหวาน
A11 VITAMINS วิตามิน
A12 MINERAL SUPPLEMENTS เกลือแร่
A13 TONICS ยาโทนิค
A14 ANABOLIC AGENTS FOR SYSTEMIC USE ยาอนาบอลิค
A15 APPETITE STIMULANTS ยาเจริญอาหาร
A16 OTHER ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM PRODUCTS ยาระบบทางเดินอาหาร และเมตาบอลิซึมอื่นๆ

2 B Blood and blood forming organs  ระบบเลือดและอวัยวะการสร้างเลือด

B BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS ยากลุ่มโรคเลือด และอวัยวะที่สร้างเลือด
B01 ANTITHROMBOTIC AGENTS ยากันเลือดแข็ง
B02 ANTIHEMORRHAGICS ยาช่วยการหยุดเลือดออก
B03 ANTIANEMIC PREPARATIONS ยาแก้โลหิตจาง
B05 BLOOD SUBSTITUTES AND PERFUSION SOLUTIONS สารทดแทนเลือด
B06 OTHER HEMATOLOGICAL AGENTS ยาระบบโลหิตอื่นๆ

3 C Cardiovascular system ระบบไหลเวียน หัวใจ และหลอดเลือด


C CARDIOVASCULAR SYSTEM ยากลุ่มระบบหัวใจและหลอดเลือด
C01 CARDIAC THERAPY ยารักษาโรคหัวใจ
C02 ANTIHYPERTENSIVES ยาลดความดันโลหิตสูง
C03 DIURETICS ยาขับปัสสาวะ
C04 PERIPHERAL VASODILATORS ยาขยายหลอดเลือด
C05 VASOPROTECTIVES ยาช่วยรักษาหลอดเลือด
C07 BETA BLOCKING AGENTS ยาปิดกั้นเบต้า
C08 CALCIUM CHANNEL BLOCKERS ยาบล็อคแคลเซียมแชนเนล
C09 AGENTS ACTING ON THE RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEM ยาออกฤทธิ์ต่อเรนินแองจิโอเทนซิน
C10 LIPID MODIFYING AGENTS ยาลดไขมัน

4 D Dermatologicals  โรคผิวหนัง

D DERMATOLOGICALS ยาใช้ในโรคผิวหนัง
D01 ANTIFUNGALS FOR DERMATOLOGICAL USE ยาต้านเชื้อราที่ผิวหนัง
D02 EMOLLIENTS AND PROTECTIVES ยาสมาน ยารักษาสภาพผิวหนัง
D03 PREPARATIONS FOR TREATMENT OF WOUNDS AND ULCERS ยาที่ใช้รักษาแผล
D04 ANTIPRURITICS, INCL. ANTIHISTAMINES, ANESTHETICS, ETC. ยาแก้คัน รวมทั้งแอนติฮิสตามีน
D05 ANTIPSORIATICS ยารักษาโรคสะเก็ดเงิน
D06 ANTIBIOTICS AND CHEMOTHERAPEUTICS FOR DERMATOLOGICAL USE ยาปฏิชีวนะใช้ในโรคผิวหนัง
D07 CORTICOSTEROIDS, DERMATOLOGICAL PREPARATIONS ยาสเตียรอยด์ใช้ในโรคผิวหนัง
D08 ANTISEPTICS AND DISINFECTANTS ยาแอนติเซพติค ฆ่าเชื้อโรค
D09 MEDICATED DRESSINGS ยาใช้ร่วมกับวัสดุทำแผล
D10 ANTI-ACNE PREPARATIONS ยารักษาสิว
D11 OTHER DERMATOLOGICAL PREPARATIONS ยาอื่นๆที่ใช้บำบัดรักษาโรคผิวหนัง

5 G Genito urinary system and sex hormones ระบบทางเดินปัสสาวะ อวัยวะเพศ และฮอร์โมนเพศ

G GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES ยากลุ่มสูตินรีเวช ระบบทางเดินปัสสาวะและฮอร์โมนเพศ
G01 GYNECOLOGICAL ANTIINFECTIVES AND ANTISEPTICS ยาปฏิชีวนะใช้ในโรคนรีเวช
G02 OTHER GYNECOLOGICALS ยาบำบัดรักษาโรคทางนรีเวช
G03 SEX HORMONES AND MODULATORS OF THE GENITAL SYSTEM ฮอร์โมนเพศ
G04 UROLOGICALS ยาใช้ในระบบทางเดินปัสสาวะ

6 H Systemic hormonal preparations, excl. sex hormones and insulins ฮอร์โมน

H SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS ยากลุ่มระบบต่อมไร้ท่อ ฮอร์โมน
H01 PITUITARY AND HYPOTHALAMIC HORMONES AND ANALOGUES ยาใช้ในโรคต่อมใต้สมองและฮัยโปธาลามัส
H02 CORTICOSTEROIDS FOR SYSTEMIC USE ยาสเตียรอยด์
H03 THYROID THERAPY ยารักษาโรคต่อมธัยรอยด์
H04 PANCREATIC HORMONES ฮอร์โมนเกี่ยวกับตับอ่อน
H05 CALCIUM HOMEOSTASIS ยาปรับสมดุลระดับแคลเซียม

7 J Antiinfectives for systemic use ยาปฏิชีวนะ

J ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE ยากลุ่มโรคติดเชื้อ 
J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE ยาต้านแบคทีเรีย
J02 ANTIMYCOTICS FOR SYSTEMIC USE ยาต้านเชื้อรา
J04 ANTIMYCOBACTERIALS ยาต้านวัณโรคและมัยโคแบคทีเรีย
J05 ANTIVIRALS FOR SYSTEMIC USE ยาต้านไวรัส
J06 IMMUNE SERA AND IMMUNOGLOBULINS อิมโมโนโกลบูลิน ใช้ในระบบภูมิคุ้มกัน
J07 VACCINES วัคซีน

8 L Antineoplastic and immunomodulating agents  ยารักษาเนื้องอก มะเร็ง และ ระบบภูมิคุ้มกัน

L ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS ยากลุ่มโรคเนื้องอก มะเร็งและระบบภูมิคุ้มกัน
L01 ANTINEOPLASTIC AGENTS ยารักษาเนื้องอก และมะเร็ง
L02 ENDOCRINE THERAPY ยาใช้รักษาโรคต่อมไร้ท่อ
L03 IMMUNOSTIMULANTS ยากระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน
L04 IMMUNOSUPPRESSANTS ยากดระบบภูมิคุ้มกัน

9 M Musculo-skeletal system ระบบกล้ามเนื้อ กระดูก

M MUSCULO-SKELETAL SYSTEM ยากลุ่มโรคทางกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ 
M01 ANTIINFLAMMATORY AND ANTIRHEUMATIC PRODUCTS ยาต้านการอักเสบ และยารักษาโรคข้อ
M02 TOPICAL PRODUCTS FOR JOINT AND MUSCULAR PAIN ยาใช้เฉพาะที่ รักษาอาการปวดข้อปวดกล้ามเนื้อ
M03 MUSCLE RELAXANTS ยาคลายกล้ามเนื้อ
M04 ANTIGOUT PREPARATIONS ยารักษาโรคเก๊าท์
M05 DRUGS FOR TREATMENT OF BONE DISEASES ยารักษาโรคกระดูก
M09 OTHER DRUGS FOR DISORDERS OF THE MUSCULO-SKELETAL SYSTEM ยาอื่นที่ใช้รักษาโรคทางกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ 

10 N Nervous system ระบบประสาท โรคจิตเวช

N NERVOUS SYSTEM ยากลุ่มระบบประสาท จิตเวช
N01 ANESTHETICS ยาะงับความรู้สึก
N02 ANALGESICS ยาแก้ปวด
N03 ANTIEPILEPTICS ยารักษาอาการชัก
N04 ANTI-PARKINSON DRUGS ยารักษาโรคพาร์คินสัน
N05 PSYCHOLEPTICS ยาจิตเวช
N06 PSYCHOANALEPTICS ยาจิตเวชอนาเล็ปติก
N07 OTHER NERVOUS SYSTEM DRUGS ยาอื่นที่ใช้ในระบบประสาท

11 P Antiparasitic products, insecticides and repellents ยาต้านปรสิต

P ANTIPARASITIC PRODUCTS, INSECTICIDES AND REPELLENTS ยารักษาปรสิต 
P01 ANTIPROTOZOALS ยารักษาโรคจากโปรตัวซัว
P02 ANTHELMINTICS ยารักษาโรคพยาธิ์
P03 ECTOPARASITICIDES, INCL. SCABICIDES, INSECTICIDES AND REPELLENTS ยารักษาโรคหิด ปรสิตผิวหนัง ยาฆ่าแมลง

12 R Respiratory system ระบบทางเดินหายใจ

R RESPIRATORY SYSTEM ยากลุ่มระบบทางเดินหายใจ 
R01 NASAL PREPARATIONS ยารักษาโรคจมูก
R02 THROAT PREPARATIONS ยารักษาโรคคอ
R03 DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASES ยารักษาโรคทางเดินหายใจอุดกั้น
R05 COUGH AND COLD PREPARATIONS ยาแก้ไอแก้หวัด
R06 ANTIHISTAMINES FOR SYSTEMIC USE ยาแอนติฮิสตามีน ยาแก้แพ้
R07 OTHER RESPIRATORY SYSTEM PRODUCTS ยาอื่นที่ใช้รักษาโรคทางเดินหายใจ

13 S Sensory organs  ยาที่ใช้ในโรคตา โรคหู

S SENSORY ORGANS ยารักษาโรคตา/หู
S01 OPHTHALMOLOGICALS ยารักษาโรคตา
S02 OTOLOGICALS ยารักษาโรคหู
S03 OPHTHALMOLOGICAL AND OTOLOGICAL PREPARATIONS ยารักษาทั้งโรคตา/หู

14 V Various อื่นๆ

V VARIOUS ยาอื่นๆ
V01 ALLERGENS สารกระตุ้นการแพ้
V03 ALL OTHER THERAPEUTIC PRODUCTS ยาอื่นๆ ที่ใช้ในการรักษา
V04 DIAGNOSTIC AGENTS ยาใช้ในการวินิจฉัยโรค
V06 GENERAL NUTRIENTS ยาด้านโภชนาการ
V07 ALL OTHER NON-THERAPEUTIC PRODUCTS เวชภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้ในการรักษาโดยตรง
V08 CONTRAST MEDIA สารทึบแสง
V09 DIAGNOSTIC RADIOPHARMACEUTICALS สารใช้ในรังสีวินิจฉัย
V10 THERAPEUTIC RADIOPHARMACEUTICALS สารใช้ในรังสีบำบัด
V20 SURGICAL DRESSINGS กลุ่มที่ใช้กับการผ่าตัดตามกำหนดของ
กระทรวงกลาโหม สหราชอาณาจักร


จะมีหนังสือคู่มือ ปรับปรุงรายปี

เอกสารรายละเอียดATC ของปี 2021 เป็นไฟล์pdf 251หน้า สามารถดาวน์โหลดได้จาก

https://www.whocc.no/filearchi...

หมายเลขบันทึก: 690458เขียนเมื่อ 7 พฤษภาคม 2021 09:24 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 พฤษภาคม 2021 10:56 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี