๒๓๙.พอเพียง : ปลูกไม้ต้องดูพื้นที่

.........หลังจากที่ผู้เขียนปลูกกล้วย มะละกอ มะม่วงแล้ว เริ่มสนใจที่จะปลูกไม้ชนิดอื่นเพิ่มอีก ความเป็นเกษตรกรสมัครเล่น หรือเกษตรมือใหม่ ยังขาดองค์ความรู้ และขาดประสบการณ์ คิดอยากจะปลูกอะไรก็จัดซื้อจัดหามาปลูกตามความชอบ ทำให้ผู้เขียนเกิดความล้มเหลว ผิดพลาด ต้นลำใย ,ลองกอง, ลิ้นจี่ ,เงาะ  ,มะเฟือง  ,มะไฟ และอื่นๆที่นำมาทดลองปลูก ผลปรากฏต้นไม้ตายเรียบ เสียเงิน เสียเวลา

.........การเรียนรู้ครั้งนี้ ได้ประสบการณ์ว่า “ จะปลูกพืชชนิใดควรศึกษาพื้นที่บริเวณปลูก ว่าเหมาะสมกับพืชชนิดใด บริเวณใกล้เคียงปลูกอะไรได้ผลบ้าง ศึกษาเข้าใจดีก่อนลงมือปลูก ผู้เขียนสังเกตบริเวณรอบๆสวนจะปลูกมะม่วง กล้วย ขี้เหล็ก ไผ่ ฯลฯ ได้ผลดี ต่อไปเตรียมหาพันธุ์ไม้มาปลูก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พอเพียงความเห็น (0)