Farmer institute Award 2021


คือ รางวัล.....Farmer institute Award 2021

                                            -อีกหนึ่งภารกิจหลักของการส่งเสริมการเกษตรที่ตัวผู้เขียนได้รับผิดชอบนั่นก็คือการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับ"สถาบันเกษตรกร"ครับ สำหรับเรื่องราวต่างๆ ของการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ได้นำเอามาเขียนบันทึกเอาไว้บนสมุดออนไลน์เล่มนี้หลายครั้งแล้ว หากกัลยาณมิตรท่านใดได้ติดตามก็คงจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้มาบ้างแล้วนะครับ สำหรับวันนี้ถือเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ถือโอกาสนำเอาผลของการส่งเสริมความเข้มแข็งของสองกลุ่มหลักมาบันทึกเอาไว้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและต่อยอดในการปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไปครับ เอาเป็นว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน และอย่างไร? บ้างนั้น พร้อมแล้วตามผมไปชมพร้อมๆ กันได้เลยครับ..

  1. ในแต่ละรอบปีของการปฏิบัติงานนั้น ต้องมีการนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันเกษตรกรให้เป็นที่รู้จักและเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มต่างๆ มีความตื่นตัวและพร้อมที่จะก้าวต่อไปได้อย่างภาคภูมิใจครับ และปีนี้ฤดูแห่งการ"ประกวดประชัน ขันแข่ง"ก็ได้เริ่มขึ้นอีกครั้ง และอำเภอพรานกระต่ายก็พร้อมที่จะนำเสนอกิจกรรมของ"กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลานทองน้อย"อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ได้รับรางวัลไปเมื่อสองปีก่อนครับ สำหรับปีนี้เราจะนำเสนอผลการดำเนินงานแบบไหนนั้น ตามไปชมกันต่อได้เลยครับ

2.สำหรับปีนี้ทีมงานของเราได้ปรึกษากันแล้วสรุปว่าจะนำเสนอผลการดำเนินงานกลุ่มในประเด็นของ"การสร้างงาน สร้างรายได้"ให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลานทองน้อยครับ เมื่อสรุปแนวทางการนำเสนอเรียบร้อยแล้ว เราก็เริ่มปฏิบัติการเรื่องการใช้สื่อนำเสนอทันที และปีนี้เราจะใช้เทคโนโลยีมาเชื่อมร้อยข้อมูลต่างๆ ให้คณะกรรมการที่มาตรวจเยี่ยมได้รับทราบครับ...

3.เช้าของวันที่ 26 มกราคม 2564 เราก็พร้อมต้อนรับ"คณะกรรมการตัดสินระดับจังหวัด"นำโดย "นางอรษา รักษ์ชน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมกับทีมงานได้มาถึงที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลานทองน้อยแล้วล่ะครับ โดยวันนี้เราก็จัดการเรื่องของการเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรานกระต่ายและทีมงานของ รพ.สต.วังควง ที่ให้ อสม.มาตรวจวัดไข้และลงข้อมูลเพื่อรายงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและเฝ้าระวังตามหลักการปฏิบัติของรัฐบาลครับ เมื่อทีมงานพร้อมแล้วก็เริ่มนำเสนอผลงานทันทีครับ

4.สำหรับวันนี้มีแขกผู้มีเกียรติในพื้นที่ได้เข้ามาร่วมให้กำลังใจกันอย่างน่าอบอุ่นใจครับ ทั้งหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องครับ ก่อนที่จะสำเสนอผลการดำเนินงานนางอรวรรณ  เก่งสนาม เกษตรอำเภอพรานกระต่าย ก็กล่าวต้อนรับคณะกรรมการและแนะนำให้กรรมการได้รู้จักกับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมให้กำลังใจในวันนี้ด้วยครับ พร้อมกันนี้คณะกรรมการก็ได้แนะนำทีมงานและชี้แจงหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรได้รับทราบตามลำดับครับ...

5.สำหรับการนำเสนอผลการดำเนินงานนั้น ได้นำเสนอผลการดำเนินงานโดยใช้สื่อออนไลน์ครับ ด้วยแอปพลิเคชั่น Line โดยคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการประเมินจะต้องเข้าร่วมกลุ่มไลน์ของ"กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอพรานกระต่าย"หลังจากนั้นก็เริ่มนำเสนอผลการดำเนินงานของกลุ่มได้แล้วล่ะครับ สำหรับปีนี้นำเสนอในประเด็นการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สรุปแล้วในปีที่ผ่านมากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลานทองน้อยมีรายได้หมุนเวียนในกลุ่มทั้งหมด 4 แสนบาทเศษ ครับ สำหรับกิจกรรมของกลุ่มก็คือการผลิตน้ำพริกแกงและการแปรรูปอาหารเพื่อจำหน่ายในชุมชนนั่นเองครับ และนี่ก็คือเป้าหมายสูงสุดของการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรด้วยการ สร้างงาน สร้างรายได้ และมีอาชีพเสริม สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนครับ...

6.หลังจากได้รับชมการนำเสนอและซักถามข้อมูลต่างๆ ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลานน้องยเรียบร้อยแล้ว เราก็พาคณะกรรมการไปเยี่ยมชมกิจกรรมของบ้านตัวอย่าง โดยวันนี้จะพาไปชม"บ้านของนางวาสนา ศรีสำโรง"หรือ"พี่เข็ม"ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลานทองน้อยครับ สำหรับกิจกรรมของพี่วาสนามีหลากหลายทั้งเรื่องของการปลูกพืชผักสวนครัว การแปรรูปอาหารต่างๆ ทำให้เกิดรายได้ประจำและถือเป็นบ้านตัวอย่างที่น่าชื่นชมมากๆ ครับ..

7.ใช้เวลาในการเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ของบ้านตัวอย่างประมาณ 1 ชั่วโมง เราก็กลับมารับประทานอาหารกลางวัน ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านฯ กันต่อครับ  สำหรับวันนี้ทีมงานได้จัดเตรียมเมนูอาหารพื้นบ้านเอาไว้ต้อนรับคณะกรรมการและทีมงานครับ รับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้วคณะกรรมการก็จะเดินทางไปเยี่ยมชมกิจกรรมของ"กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านสุขขุม"กันต่อครับ เอาเป็นว่ามาลุ้นกันต่อว่าปีนี้เราจะได้รับรางวัลรึเปล่า ต้องลุ้น ๆ คร้าบ!!!!

8.ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนี้ "ทีมคณะกรรมการ"ก็ได้เดินทางถึง"โรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์)"ตำบลห้วยยั้ง ห่างจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลานทองน้อยประมาณ 60  กิโลเมตรครับ ดังนั้นเมื่อมาถึงแล้วเราก็ได้ต้อนรับคณะกรรมการแล้วล่ะครับ สำหรับข้อมูลการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านสุขขุม ผมได้บันทึกเอาไว้ที่นี่ครับ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านสุขขุม 

9.สำหรับปีนี้การประกวดกิจกรรมกลุ่มนำเสนอใน 3 ประเภท คือ กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น/สมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่น/ที่ปรึกษายุวเกษตรกรดีเด่น ครับ เมื่อคณะกรรมการพร้อมกับแขกผู้มีเกียรติพร้อมแล้วก็เริ่มรับชมการสำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกรทันทีครับ เริ่มด้วยการเปิดประชุมสภายุวเกษตรกรกันก่อน ความพร้อมของน้องๆ ในวันนี้ถือว่าน่าชื่นชมมากๆ เลยล่ะครับ..

10.หลังจากนำเสนอผลการดำเนินงานของกลุ่มยุวเกษตรกรเรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยการนำเสนอผลการดำเนินงานของ"สมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่นและที่ปรึกษายุวเกษตรกรดีเด่นครับ"นำเสนอและซักถามข้อมูลต่างๆ เรียบร้อยแล้วก็ชมนิทรรศการต่างๆ ที่ได้ดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาครับ..

11.และนี่ก็คือผลการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจจากคณะกรรมการที่มาประเมินกิจกรรมในวันนี้ครับ หลังจากวันนั้น ถึงวันนี้ ผลการตัดสินก็ได้ออกมาเรียบร้อยแล้วครับ และนี่ก็คือรางวัลที่น่าภาคภูมิใจของพวกเราครับ...

12.ตามประกาศจังหวัดกำแพงเพชร ผลการตัดสินกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2564 นี้ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลานทองน้อย ได้รับรางวัลที่ 2 ครับ ส่วนรางวัลที่ 1 ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองชุมแสงสามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอไทรงาม อันดับที่ 3 ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปรึกมะกรูดสามัคคี หมู่ที่ 2 ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง ครับ

13.สำหรับผลการตัดสินการประกวดกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นปี 2564 มีดังนี้ครับ

ประเภทกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น

อันดับที่ 1 ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย

อันดับที่ 2 ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านคลองเรือ ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร

อันดับที่ 3 ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนสักงามประชาสวรรค์ ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน

ประเภทสมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่น

อันดับที่ 1 ได้แก่ เด็กหญิงสิรินทร์ทิพย์  ดีบุญ โรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย

อันดับที่ 2 ได้แก่ เด็กหญิงพีรดา  โพธิ์ไกร โรงเรียนบ้านคลองเรือ ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร

อันดับที่ 3 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

ประเภทที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น

อันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวจิรัชฏา  เกตุวงษ์  โรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย

อันดับที่ 2 ได้แก่ นายประจักสิน  บึงมุม โรงเรียนบ้านคลองเรือ ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร

อันดับที่ 3 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล                          

14.และนี่ก็คือผลการดำเนินกิจกรรมของการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรของอำเภอพรานกระต่ายในปี 2564 นี้ครับ สำหรับรางวัลที่ 2 ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลานทองน้อย ถือเป็นกำลังใจและคำแนะนำของคณะกรรมการจะถูกนำไปปรับปรุงแก้ไขให้มีความพร้อมสำหรับการพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต่อไป ส่วนรางวัลที่ 1 ของกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์)จะต้องเข้าร่วมประกวดในระดับเขตต่อไปครับ 17 จังหวัดภาคเหนือ เราจะเป็น 1  ในนั้นหรือเปล่าก็คงต้องช่วยกันขับเคลื่อนและให้กำลังใจกับน้องๆ และทีมงานของ"กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์)ต่อไปครับ และเหนือสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากรางวัลที่ได้รับแล้ว นั่นก็คือ"ความภาคภูมิใจ"และความสามัคคี"ที่ได้ก่อเกิดขึ้นกับพวกเราอย่างอบอุ่นใจนั่นเองคร้าบ!!!!

                                   สำหรับกิจกรรมต่างๆ ที่ได้นำมาบันทึกในวันนี้ แม้ว่าเวลาจะผ่านไปหลายวันแล้ว แต่สิ่งที่ยังเป็นความทรงจำยังคงมีอยู่อย่างแจ่มชัดครับ และงานนี้จะสำเร็จไปไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจาก"ทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย/หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง/ผู้บังคับบัญชาระดับหน่วยงานต่างๆ/และทีมงานของ"กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านลานทองน้อย"และ ทีมงานของ"กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์)ทุกๆ ท่าน วันนี้ไม่สามารถเอ่ยนามได้ทั้งหมด ดังนั้น จึงขอขอบคุณทุกๆ ท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคร้าบ!!!!! 

"Farmer institute Award 2021"

สวัสดีครับ

เพชรน้ำหนึ่ง

                     02/03/2564                    

หมายเลขบันทึก: 689264เขียนเมื่อ 2 มีนาคม 2021 15:22 น. ()แก้ไขเมื่อ 2 มีนาคม 2021 16:03 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (6)

ยินดีกับความสำเร็จครับ

ขอร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะ

-สวัสดีครับคุณต้นโมกข์-ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับ-งานพัฒนาคืองานของเราครับครู

-สวัสดีครับ ดร.พจนา-กิจกรรมนี้จะช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรครับ-ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมและให้กำลังใจด้วยนะครับ-สบายดีนะครับ?

ความร่วมมือ

ครับ - นี่คือปัจจัยความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมมากๆ ครับ

-สวัสดีครับอาจารย์แผ่นดิน-คือการมีส่วนร่วมของชุมชน ผลที่ได้ก็เกิดกับชุมชน ชุมชนได้รับประโยชน์และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนครับ-ขอบคุณครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี