บทเรียนรู้ การสอบสัมภาษณ์เพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2564

สายวันนี้ ได้รับเชิญจากกองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ร่วมสัมภาษณ์นักเรียนที่สมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันกิจกรรมการกีฬาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้สามารถพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติด้านกีฬา โดยการเปิดช่องทางในการเสาะแสวงหานักกีฬาที่มีศักยภาพสูงหรือมีความสามารถทางกีฬาโดดเด่นและมีคุณสมบัติด้านวิชาการเพียงพอในการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีพิเศษ ตามโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา เพื่อเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

มีนักเรียนสมัครเข้ามาหลายชนิดกีฬาจากหลายพื้นที่ ผมได้รับเชิญให้ไปร่วมถามคำถามนักเรียนที่สมัครโดยใช้กรีฑาเป็นกีฬาหลัก ในบรรดานักเรียนที่สมัครมามีนักกรีฑาจำนวน 3 ราย.... จึงได้มีโอกาสไปนั่งสัมภาษณ์ร่วมกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ฯ  เป็นประธาน ผศ.ดลชัย ศรีสำราญ ผศ.วิชิต เผือกนอก รศ.จรูญศักดิ์ พันธวิศิษฏ์ กองการกีฬาเป็นเลขานุการ ส่วนผมไปช่วยสัมภาษณ์เฉพาะส่วนกรีฑา แต่ก็นั่งฟังและร่วมอยู่โดยตลอด จึงทำให้ได้ประเด็นที่น่าจะบันทึกไว้.... ไว้อ่านเอง

วันนี้ เราใช้วิธีสัมภาษณ์แบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Education นักเรียนส่วนหนึ่งที่ผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเข้ามาสู่รอบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นรอบของการต้องมีทักษะการฟัง การจับใจความ และการคิดรวบยอดเพื่อ “ตอบคำถาม” อย่างมีสติ เพื่อให้ข้อมูลกับกรรมการที่พยายามเค้นหาคำตอบ ทักษะหนึ่งที่นักเรียนหลายคนยังขาดและเห็นว่าควรเพิ่มเติมคือ การตอบคำถาม นักเรียนหลายคนตอบคำถามฉะฉาน เข้าใจง่าย ให้ข้อมูลครบถ้วน เสมือนทำการบ้านมาดี มีข้อมูลพร้อม ส่วนบางคนยังขาดทักษะการสื่อสาร ทำให้ข้อมูลไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน รอบนี้เป็นรอบของแฟ้มสะสมผลงาน บางคนก็ลืมใส่เอกสารสำคัญบางอย่างลงไปเพื่อประกอบ กรรมการก็ซักจนได้คำตอบว่า “ไม่ได้ใส่ลงไป” ทำให้ข้อมูลดูมีน้ำหนักเบาลง หลายคนก็ยังกล้า ๆ กลัว ๆ แม้แต่การแนะนำตัวก็ยังเป็นทักษะพื้นที่ฐานควรจะมีและทำได้ดี แต่ก็ยังไม่ “ว้าว”

คำถามทั่วไปที่พอจะจับใจความไว้ได้บ้าง เช่น ทำไมถึงเลือกสมัครสาขานี้ คณะนี้ ทำไมถึงเลือกจะเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมัครไว้ที่ไหนบ้าง ตนเองมีข้อดีข้อเสียอย่างไร กีฬาที่เล่นเล่นได้ดีระดับไหน สามารถเล่นกีฬาชนิดอื่นได้หรือเปล่า เอาเป็นว่าก็ให้กำลังใจทุกคนที่ตั้งใจสมัครมาเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ และเราก็ไม่สามารถจะรับทุกคนมาเรียนได้ มีคนสมหวังและผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดา หากมีโอกาสก็สามารถสมัครเข้าเรียนได้ในรอบต่อ ๆ ไปนะครับ

ณ  มอดินแดง

13 มกราคม 2564

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)