อันดับ 191-200 เพลงคลาสสิคยอดนิยมประจำปี2020 (ลิงค์คลิป)

สถานีวิทยุ Classic FM ในสหราชอาณาจักรจัดอันดับ 300 เพลงคลาสสิคยอดนิยมประจำปี2020

อันดับ 191-200 ได้แก่

191. Elgar: Chanson de Matin (4:15 นาที)

https://youtu.be/6qizBVXKeoQ

192. Litolff: Concerto Symphonique No. 4 (37:24 นาที)

https://youtu.be/EatqNJiIgY0

193. Mozart: Horn Concerto No. 4 (19:30 นาที)

https://youtu.be/gtOkOYTM_5E

194. Barry: Out of Africa - Full Album

https://youtu.be/Dcz9c76M6RU&list=PLURQ_xwn_OwkdT-TXILdwY530PPhhaS64

Out of Africa film theme (5:04 นาที)

https://youtu.be/gUQyaCPCLQM

195. Elgar: Symphony No.1 (53:46 นาที)

https://youtu.be/UemdDRAMTP4

196. Saint-Saëns: Samson and Delila อุปรากร (2:22:02 ชม.)

https://youtu.be/v9cqL5bCLE8

197. Beethoven: Piano Concerto No. 1 (40:51 นาที)

https://youtu.be/I0gMGbWan_g

198. Lauridsen: O Magnum Mysterium (6:16 นาที)

https://youtu.be/sgTUyM4vJpE

199. Uematsu: Final Fantasy (1:53:46 ชม.)

https://youtu.be/RKHBgPAhYvg

200. Vivaldi: Mandolin Concerto in C major (8:00 นาที)

https://youtu.be/aXBWrNN64z8

300 เพลงคลาสสิคยอดนิยมประจำปี2020

https://www.gotoknow.org/posts/688052

อันดับ 101-110 เพลงคลาสสิคยอดนิยมประจำปี2020 (ลิงค์คลิป)

https://www.gotoknow.org/posts/688161

อันดับ 111-120 เพลงคลาสสิคยอดนิยมประจำปี2020 (ลิงค์คลิป)

https://www.gotoknow.org/posts/688162

อันดับ 121-130 เพลงคลาสสิคยอดนิยมประจำปี2020 (ลิงค์คลิป)

https://www.gotoknow.org/posts/688163

อันดับ 131-140 เพลงคลาสสิคยอดนิยมประจำปี2020 (ลิงค์คลิป)

https://www.gotoknow.org/posts/688164

อันดับ 141-150 เพลงคลาสสิคยอดนิยมประจำปี2020 (ลิงค์คลิป)

https://www.gotoknow.org/posts/688165

อันดับ 151-160 เพลงคลาสสิคยอดนิยมประจำปี2020 (ลิงค์คลิป)

https://www.gotoknow.org/posts/688176

อันดับ 161-170 เพลงคลาสสิคยอดนิยมประจำปี2020 (ลิงค์คลิป)

https://www.gotoknow.org/posts/688177

อันดับ 171-180 เพลงคลาสสิคยอดนิยมประจำปี2020 (ลิงค์คลิป)

https://www.gotoknow.org/posts/688179

อันดับ 181-190 เพลงคลาสสิคยอดนิยมประจำปี2020 (ลิงค์คลิป)

https://www.gotoknow.org/posts/688180

...........

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ดนตรี เพลงความเห็น (0)